Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Alle vil flykte

Det siste jeg har hørt fra Kisangani sent på kvelden 28 november er at alle ville ha flyktet om de hadde hatt sjansen. Den sjansen kommer nok ikke verken for skyldige eller uskyldige. Mange sitter fengselet uten lov og dom. Josh berømmet igjen Røde Kors og deres innsats under dette fangeopprøret.  

Det er nokså rolig i fengselet i skrivende stund. I motsetning til det fengselsdirektøren har fortalt VG-nett tidligere i kveld om at politi og vakter har kontroll inne i fengselet, så er fakta at fangene styrer seg selv som de vanligvis gjør innenfor murene. Politiet og militæret står utenfor fengselsmurene og passer på at ingen flykter. Monusco (FN i Congo) har hele dagen holdt kontakt med justismyndighetene og med politiet med oppfordringer om å forhandle frem en løsning med fangene uten bruk av maktmidler. Så vidt vites så har forhandlingene fra fangenes side handlet om bedre soningsforhold.   

 

Josh møtte i dag som snarest fengselsdirektøren da han var innom fengselet sammen med noen fra FN. Han sa til Josh og ville poengtere det også at britene hadde ringt ham. Så vidt Josh forsto hadde britene ringt både i går kveld og i dag.

Ellers er strømmen tilbake, og vaktene som nå er de som kjøper inn bagetter for de to gjorde det i dag også, bare senere enn vanlig. Josh og Tjostolv hadde seg en hvil tidligere i dag etter nattes herjinger. Så får vi se hva morgendagen bringer. UD har i dag tatt kontakt med justisdepartementet i hovedstaden og også hatt kontakt med britene, samt med Monusco i Kisangani.  

Kari Hilde French, 28. november 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk