Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Ndolofengselet, fotball og misjonærgraver

 

Som jeg tidligere har skrevet så er det meningen at Ndolo skal være et mønsterfengsel. FN har til og med et kontor i administrasjonsbygningene der. Og jeg tror det er FN som har satt opp to fotballmål ute på den store plassen foran administrasjonsbygningene. Lørdager har noen priviligerte fanger sparket fotball sammen med noen vakter, mens andre priviligerte fanger har sittet med sine pårørende og sett på. Resten av de ca. 1650 fangene er ikke så heldige. I alle tilfelle så fikk jeg en forespørsel en dag om jeg kunne kjøpe en ny fotball for den gamle var ødelagt. Så jeg har kjøpt en fotball fra støttekontoen for velferdsprosjekt Ndolo. Penger fra denne kontoen har blitt brukt for Joshuas medfanger. Vi har kjøpt inn spill og støttet fanger som har trengt midler til f.eks å kjøpe medisiner. Noen av pengene har også blitt brukt til å hjelpe til med advokatutgifter til noen medfanger som ikke har hatt familie til å hjelpe seg.

 

Jeg har også vært på jakt etter skandinaviske misjonærgraver. Den 10. mai hadde jeg en interessant formiddag. Norsk og svensk misjon har jo drevet en del misjonsarbeid her i Kongo. Det er særlig svenskene som har vært her i vest og jeg har prøvd å finne noen av de skandinaviske misjonærenes graver. En kontakt jeg har gjennom noen nordmenn tok meg med på en tur en lørdag. Vi møttes på Caritas (katolsk hjelpeorganisasjon) hovedkvarter her i Kongo. Caritas ligger like i nærheten av Ndolo fengselet fant jeg ut og dekket et stort område med bygninger osv. Vi kjørte et stykke vestover langs Kongofloden til en kirkegård min kontakt hadde hørt om og som kunne ha noen misjonærgraver. Vi kjørte gjennom vanlige Kinshasa gater med markeder og bråk og minibusser og høytalere og folk over alt osv og plutselig kom vi til et nærmest paradisisk sted. Bak lange og høye murer viste det seg at det lå et katolsk senter hvor katolske prestespirer kunne være et år. Det het Congregation of the Immaculate heart of Mary. Her lå det også en meget stor hage med palmeoljetrær og kasawaplanter. Det var utsikt over noen av Kinshasas åser og det var stille. Nederst for enden av denne enorme hagen lå en velstelt kirkegård. Her lå det katolske misjonærer og prester, de fleste hadde navn som så langt jeg kunne forstå var hollanske og belgiske. Noen protestantiske misjonærer fant vi jo ikke her, men det ble en vakker tur.

 

Det andre stedet min kontakt hadde hørt om og som kunne ha noen misjonærgraver var ved den store protestantiske Centennial kirken. (2000 års kirken). Her fant vi noen graver, men bare med kongolesiske navn. En av vaktmestrene ved kirken sa at alle levningene fra utenlandske misjonærer var flyttet til et sted i Bas Kongo (en provins vest for Kinshasa). Hvis noen som leser dette vet noe om skandinaviske misjonærer som døde her i Kongo så er jeg interessert i å få vite det. I området hvor den store Centennial kirken ligger er det også diverse fakultet, bl. a et Teologisk fakultet.

 

Kari Hilde French, 28. mai 2014

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk