Mathilde Molands Blog

Media og Tjostolvs begravelse

Jeg ønsker å rette en takk til journalister og fotografer som var til stede i Tjostolvs begravelse. Noen av dere var sammen med oss i kirken og har satt sin signatur i kondolanseprotokollen. Andre var på jobb og fulgte Tjostolvs siste reise på avstand. 

Hjertelig takk for ærbødig og verdig opptreden på denne triste dagen.

 

Mathilde Moland,
Vegårshei, 26. september 2013