Free French and Moland!

Saken

Kommentarer til dommen

Våre kommentarer er skrevet i kursiv og uthevet i fet skrift. Resten er hentet fra norsk oversettelse av dommen i ankesaken av 3. desember 2009.

 

  1. TJOSTOLV MOLAND, født i Oslo *****, sønn av KULT [sic] MOLAND (nålevende) og Mathilde (nålevende), fra Kongeriket Norge, sivilstand: ugift, yrke: offiser, grad: fenrik, bosatt i OSLO, Norges hovedstad, for tiden fengslet ved Sentralfengselet i Kisangani.
  2. JOSHUA FRENCH, født i Oslo *****, sønn av JOHN William French (avdød) og KARINE Hilder [sic] French (nålevende); utførte studier: høyere ikke-akademisk utdanning, G3, sivilstand: ugift, ingen barn, yrke: offiser, grad: sersjant, norsk nasjonalitet, bosatt i OSLO, Norges hovedstad, for tiden fengslet ved Sentralfengselet i Kisangani.

Først vil jeg si at det er meget respektløst og ikke skrive navn riktig i et offentlig dokument. Ingen i denne saken som heter verken Kult eller Karine Hilder! Joshua har ikke grad: sersjant, men menig. De burde absolutt ha fakta i orden i en rettssak med dødsstraff.

 

Vedkommende er norsk borger, innehaver av pass nummer ***** og *****, offiser i aktiv tjeneste i Den norske hær, som det fremgår av hans tjenestekort som er gyldig til 2016, etterretningsagent for nevnte regjering, innehaver av Den kongelige gardes uniform, innehaver av visittkortet for SIG (Special Intervention Group). Han har gjort seg skyldig i spionasje ved å utlevere opplysninger til en fremmed makt, et fremmed foretak, en fremmed eller utenlandsk kontrollert organisasjon eller gjøre dem tilgjengelige for disse instansene,

(Dette gjelder Tjostolv) De tar ingen hensyn til notene fra UD. Norge har gang på gang fortalt kongolesiske myndigheter at gutta ikke er i aktiv tjeneste, men de ignorerer det som blir sagt fra UD. Kanskje ikke så rart når du tenker på at de ser på Norge som en fiendtlig stat. Etterretningsagent? Hva skal man si? Hvor er bevisene deres for en slik påstand? Alle tidligere eller aktive soldater i Norge er vel ikke automatisk etterretningsagenter? Det er ikke lagt fram bevis for at han har levert informasjon til noen på denne turen. Hvis det skulle være slik at de var spioner som setter hele regionen i fare, ville de da sette hele den såkalte ”operasjonen” i fare ved å ta livet av en sjåfør? Virker veldig rart.

 

Tiltalte har forårsaket eller tatt ledelsen i eller utført en lederfunksjon i et forbund som han visste var stiftet for å forberede eller begå lovbrudd mot personer eller eiendeler.

Konkret har tiltalte, i Kisangani by, hovedstad i Østprovinsen i Den demokratiske republikk Kongo, 5. mai 2009 utøvet ledelse av nevnte forbund ved å:

  • verve herr JOSHUA FRENCH som medlem,
  • skaffe midler (våpen, GPS, KOMPASS, KAMERA, geografiske kart osv.) for å forberede attentater mot personer eller eiendeler.

Disse handlingene er straffbare i henhold til den ordinære straffelovens bok II, artikkel 157.

Ser for meg disse to gutta i Kongo der Tjostolv ”rekrutterer” Joshua til den ”hemmelige organisasjonen” bare bestående av de to. Er det lagt fram noen motiv for at de to skulle planlegge skade på mennesker og eiendom i Kongo?

 

Tiltalte har, på kilometerpunkt 109 på ITURI-veien, i territoriet BAFWASENDE, TSHOPO distrikt, i Østprovinsen i Den demokratiske republikk Kongo og under samme omstendigheter som angitt ovenfor, båret to krigsvåpen uten tillatelse eller annen rett, med flere ammunisjoner og andre militære effekter.

Hva med bevis for at de hadde flere våpen? De har kun funnet en hagle, det andre våpenet de sikter til er beviselig funnet i Norge og har aldri vært i Kongo. Hagla er heller ikke sett på som ett krigsvåpen, men ett jaktvåpen. I tillegg er alle (dommerene, aktoratet, forsvarerne og  guttene) enige om at denne jakt-hagla ikke kan ha forårsaket skadene på Kasongo, som gjorde at han døde. Med ”andre militære effekter” mener de kart, kompass, telt osv. Dette er i Norge regnet som vanlige å medbringe på turer.

 

Konkret har tiltalte, under samme omstendigheter med hensyn til tid og sted som angitt ovenfor, ved direkte medvirkning til utførelse av forbrytelse, stjålet fra herr André TIMBLI, sogneprest ved det katolske sentret i Kisangani, et hvitt Land Cruiser-kjøretøy med skilt OR 4328 BB, etter at tiltalte hadde kvittet seg med sjåføren ABEDI KASONGO, som ble drept ved skudd i hodet; ved samme anledning bar en av utførerne av nevnte tyveri et krigsvåpen.(…)

(…)Gjenstanden som fjernes, skal tilhøre en annen person, dvs. at den ikke tilhører tyveriets utøver. Man kan ikke stjele noe man selv eier. Jeepen TOYOTA Land Cruiser, med skilt OR 4322 BB, eies av GABY NGAZUA.

Hvem er egentlig eier av bilen?  I dommen står det to navn som eier av bilen og det refereres også til to bilnummer: OR 4322 BB og OR 4328 BB. Håper de har undersøkt riktig bil!

Det er Gaby Ngazua som blir tilkjent erstatning i saken.

 

Tiltalte: JOSHUA FRENCH

1. har som utlending, utførende person, medaktiv eller medvirkende, i henhold til en av formene for kriminell deltakelse som er angitt i den militære straffelovens artikkel 5 og 6 og den ordinære straffelovens bok I, artikkel 21 og 23, gjort seg skyldig i spionasje.

Vedkommende er norsk borger, innehaver av pass nummer *****, yrkessoldat i aktiv tjeneste i Den norske hær, som det fremgår av hans tjenestekort, som er gyldig til 2017, etterretningsagent for nevnte regjering, innehaver av Den kongelige gardes uniform,

Mye av det samme som for Tjostolv. Er ikke i aktiv tjeneste. Etterretningsagent? Joshua har dessuten aldri vært i garden.

 

Dommen fra 8. september 2009:

JOSHUA FRENCH
- dødsstraff for forbund om å begå straffbare handlinger
- dødsstraff for spionasje
- dødsstraff for drapsforsøk
- dødsstraff for væpnet ran
Ved anvendelse av artikkel 7 i den militære straffeloven
avsies bare én dom, den strengeste, nemlig DØDSSTRAFF.

Dommen fra 8. september gjengitt i dommen 3. desember 2009:

2. Tiltalte JOSHUA FRENCH:
- Dømmes til døden for spionasje
- Dømmes til døden for kriminelt forbund
- Dømmes til døden for drap
- Dømmes til døden for drapsforsøk
- Dømmes til døden for væpnet ran

Fascinerende at de ikke klarer å gjengi forrige dommen riktig. Ifølge dommen av 8. september ble Joshua dømt til døden 4 ganger. Når ankedomstolen skal gjengi forrige dommen skriver de 5 dødsdommer på Joshua, også dødsdom for drap. La meg gjenta at dette kun er en gjengivelse av dommen fra rettssaken 8. september, og ikke ny dom i ankesaken.

 

Passene deres viser at de før de kom hit, hadde besøkt IRAK, TYRKIA, AFGHANISTAN, PAKISTAN, SOMALIA, ETIOPIA, RWANDA, ZAMBIA og UGANDA, der de møtte på Den demokratiske republikken Kongos ambassade 27. april 2009 for å oppnå visum.

Hvis det er tilfelle at de til sammen har vært i alle disse landene, har de vært der helt nylig før turen til Kongo eller er dette over en periode på flere år? Det er vel lov å reise utenlands? De har da ikke lagt skjul på at de er eventyrere, som liker å reise og oppleve andre kulturer. Uansett stemmer det ikke at de begge har vært i alle disse landene.

 

Ved slutten av deres opphold i Kisangani sendte de sin hjelper, ikke identifisert, med motorsykkelen, for å reservere to plasser i kjøretøyene som skulle til NIANA, og hadde betalt 50 USD for transport med en lastebil av merket FUSO som skulle kjøre til BENI via NIANIA. De to vennene, assistert av en person som tolket for dem, protesterte kraftig da de så deres kjøretøy sammen med andre passasjerer ombord på samme lastebil. De fikk da nevnte motorsykkel brakt ned fra lastebilen, da FUSO-lastebilens sjåfør ikke hadde gått med på å be passasjerene om å forlate kjøretøyet.

Grunnen til at de nektet å sitte på med det første kjøretøyet var at den var overfylt, og så ut som kunne tippe når som helst. Ikke fordi det var andre mennesker som var i veien for deres såkalte ”skumle plan”.

 

De oppdaget da at det på parkeringsplassen stod en hvit jeep av merket TOYOTA, type LAND CRUISER, med skilt nr. OR 4328 BB, som ble kjørt av herr ABEDI KASONGO. Etter kontakt og diskusjon ble det inngått en avtale mellom sistnevnte og de to tiltalte. 

De fant altså ett annet kjøretøy hvor Abedi var sjåfør. I dommen blir det hentydet at de planla drapet på Abedi lenge før de faktisk ble henvist til hans kjøretøy. Det virker litt rart å planlegge ett såkalt drap på en person man ikke vet eksisterer enda.  

 

Da de kom til kilometerpunkt 17, stanset jeepen første gang, (…) Da bilen var stanset, gikk de to tiltalte noen meter unna og snakket et språk som bare de forstod, i omtrent 10 minutter.

(…) kom jeepen ca. kl. 21 til kilometerpunkt 109, der de to tiltalte ba sjåføren om å stanse. Dette gjorde han, og de to vennene steg ned av bilen, gikk over fire meter lenger bort og hadde en samtale på minst 10 minutter som ingen av de tre kongoleserne forstod noe av.

De setter store spørsmålstegn ved at guttene snakker norsk når de har tissepause. Betyr det at man planlegger noe kriminelt om man snakker sitt morsmål med sitt reisefølge når en er utenlands?

 

Før passasjerene bak i jeepen forstod hva som skjedde i førerhuset, kom tiltalte JOSHUA FRENCH plutselig opp bak i jeepen for å hindre dem i å flykte og komme levende ut. Han tok tak i KASIMU ARADJABU og forsøkte å kvele ham. Tiltalte MOLAND gikk så rundt bilen og kom fort bak, der KASIMU ARADJABU og FRENCH lå nede og sloss. Dette ga den unge mannen sjansen til ikke å bli drept da [tiltalte - oversetters tilføyelse] var redd for å drepe sin venn, og herr KEPO utnyttet MOLANDs manglende oppmerksomhet til å flykte inn i skogen, og MOLAND nøyde seg med å skyte blindt mot rømlingen, og bommet, og ved denne anledningen kom KASIMU løs fra grepet til JOSHUA FRENCH og flyktet i sin tur inn i skogen. De to løp inn blant buskene og unngikk dermed døden tross skuddene som ble avfyrt mot hver av dem.

Aktoratet påstår at de hadde flere våpen med seg. Hvis så er tilfelle ville ikke da Joshua også ha et våpen tilgjengelig istedenfor å sloss og risikere at kanskje motstanderen har våpen eller er sterkere enn ham? Det er dessuten ikke mulig å skyte mer enn to skudd med det våpenet de hadde med seg på grunn av en defekt i hagla. Ifølge dommen skjøt de mange skudd etter de to såkalte ”vitnene”. Dette er umulig, for Tjostolv må i så fall ha skutt minst 1 skudd på Kasongo, dermed hadda han i så fall bare en patron igjen i hagla. De to andre våpnene som aktoratet og dommerne mente guttene hadde med seg, er beviselig i Norge og har aldri forlatt landet.

 

Fra dette øyeblikk og denne natten begynte jakten på de norske yrkessoldatene selv om det var vanskelig for ikke å si umulig å gjette hvilken retning de hadde tatt, bortsett fra det enkle utsagnet fra kommandanten for infanteribataljonen i Bafwasende om at farten som bilen kjørte med, gjorde det nærliggende å anta at det var en yrkessoldat som kjørte den, (…)

Er det gitt at yrkessoldater kan kjøre fort med bil? Og kan ikke sivile kjøre fort? Ifølge guttene ble de angrepet av en militsgruppe eller banditter den natten Abedi ble drept. Det er ikke rart de da kjørte fort fra stedet når de hadde sjansen.

 

Retten har konstatert at de tiltalte har besluttet å snakke. Imidlertid har forsvaret valgt et utsettelsesknep ved å utnytte malariasykdommen som tiltalte TJOSTOLV MOLAND hadde fått, og si at tiltalte var syk og derfor ikke kunne snakke lenge. De benyttet i denne forbindelse en privat lege uten Rettens tillatelse. To medisinske rapporter som tar opp dette, inngår i saksdokumentene. En rapport er utarbeidet av en lege som med medvirkning fra tiltaltes forsvar og uten noen behørig Rettens formann, tillot seg å behandle tiltalte i fengselet.

Hva skulle være forsvarets motiv for å få saken utsatt? Det har hele tiden vært guttas mål å få saken gjennom systemet så fort som mulig for så å komme seg videre til hovedstaden.

Den legen de snakker om ble hentet til fengslet på kort varsel, og reddet livet til Tjostolv da han var dødelig syk av malaria.

I stedet for denne legen som var rekruttert av forsvaret, oppnevnte Retten en kommisjon bestående av tre leger: overlegen og direktøren ved sentralsykehuset i KISANGANI, sjefslegen i den 9. militære region, major dr. WANDO og legen for provinsavdelingen av Det kongolesiske nasjonalpolitiet, dr. MPAKA. Kommisjonen avga sin ekspertuttalelse 28. oktober 2009. Retten hadde konstatert at denne rapporten bygget på rapporten fra dr. LOMBALE som Retten hadde forkastet. Denne inneholdt følgende konklusjon: «Grunnet vedvarende endring av hans [pasientens - oversetters anmerkning] bevissthet og negativ «tykk dråpe»-test utført 28. oktober 2009 har vi konkludert at det foreligger en reaksjonell psykose og foreslår at pasienten undersøkes og behandles av en nevropsykiater for grundig oppfølging». Man forstår lett hva dette betyr da det ikke finnes noen nevropsykiater i KISANGANI.

Her tolker jeg det dit hen at legene på sykehuset som retten oppnevnte var i store trekk enig med Dr. Lombale, og mente at Tjostolv var syk. Men at retten ignorerte dette fullstendig fordi det ikke passet inn i deres plan.

 

Den kongolesiske stats behandlende leger som også hadde mistenkt at tiltalte skjulte noe, foreslo overfor Retten å ta med avdødes familie til den såkalte syke for å se hans reaksjon, da han selv ba om dette. Den tiltaltes forsvar ble informert om dette og hadde ingen innvendinger. Dette vedtaket ble satt ut i livet med en gang, rettsskriveren fikk i oppdrag å utføre dette oppdraget sammen med dr. MPAKA fra det kongolesiske nasjonalpolitiet. Denne strategien fungerte, og tiltalte TJOSTOLV MOLAND røpet sin reelle hensikt. Han ville unngå dem som ikke ville at han skulle si sannheten.

Det retten og militærpolitiet, med nasjonalpoliti-lege gjorde var altså å oppsøke en psykisk syk mann på sykehus, for så å tvinge fram en slags tilståelse de kunne bruke mot ham i retten. Det var ingen tolk tilstede under dette møtet,  så ingen kan egentlig si hva som ble sagt. Det var heller ikke tilstede noen forsvarer for Tjostolv.  I tillegg ble dessuten Tjostolv utsatt for kjemisk tortur og var dopet ned under hele sykehusoppholdet og var dermed ikke tilregnelig.

Dette er en kvalmende forhørs metode av retten og aktoratet, og kan sammenlignes med da Joshua fikk en pistol rettet mot hodet da han nektet å oppgi  PIN-koden til bankkortet sitt under ett tidligere avhør. Dette er brudd på menneskerettigheter, og det er tortur.  

 

I Rettens møte 11. november 2009 bekreftet tiltalte MOLAND sin skriftlige og muntlige tilståelse.
- Han hadde for egen hånd skrevet et brev der han ba om tilgivelse og tilstod at det var han som drepte herr ABEDI KASONGO.

Det ble produsert to brev under førhøret av Tjostolv på sykehuset, kun ett ble lagt fram i retten. I det brevet som ikke ble lagt fram i retten tok han kun på seg ansvaret for sjåførens død fordi han var på åstedet i deres ansettelse, men at han, Tjostolv, ikke visste hvem som hadde skutt sjåføren. Dommeren mente det ikke var nødvendig å legge fram og bruke dette brevet hvor Tjostolv forklarte at han ikke hadde drept sjåføren. Men brukte heller bare det brevet hvor Tjostolv skal ha tilstått. For øvrig er de delene av ”tilståelsesbrevet” hvor han påtar seg skylden skrevet med store bokstaver, mens underskriften hans er hans eget. Ifølge Tjostolvs far er delene av brevet med de store bokstavene forfalsket, og ikke skrevet med hans sønns håndskrift. (Brevene ble vist i Dagbladets avisutgave)

 

- Han tilstod også at han var medansvarlig for mordet på fem millioner kongolesere i de tallrike konfliktene som Den demokratiske republikken Kongo har opplevd siden 2006 og at han var blant dem som brakte inn våpen for å støtte krigen i Den demokratiske republikken Kongo.

Det virker rart at Tjostolv skal ha reist inn og ut av Kongo med masse våpen, uten å bli oppdaget, og uten å stemple i passet. Mens denne ene gangen han reiste i Kongo, da hadde han stempel i passet. Og kun ett våpen, en hagle til å beskytte seg med mot rovdyr og banditter. Dette beviser hvor galt og forvrengt dommerne og aktoratet ofte tolker det Tjostolv skal ha sagt.

 

Dette kravet fremgår av Den militære straffelovens artikkel 129, som sier at det er enhver utlending som kan tiltaltes for spionasje. Og i saken vi undersøker, er TJOSTOLV MOLAND og JOSHUA FRENCH utlendinger, med norsk statsborgerskap. Deres pass, de militære visittkortene, samt etterretningsagentkortene, angir dette klart. 

Jeg må innrømme at når jeg leser dette skjønner jeg ikke at de ikke har strengere grensekontroll. De burde da sjekke bagasjen til utlendinger nøyere hvis det å være utlending alene kan kvalifisere til spionasje. Da hadde de da også funnet både våpen og andre ting de hadde i bagasjen som kunne være ”mistenkelige”.

 

I sin tilståelse av 11. november 2009 erklærer TJOSTOLV MOLAND: ”den delen av territoriet som vi reiste gjennom mellom BENI og KISANGANI, er en krigsoperasjonssone.” Han beviser dermed at han har ypperlig kjennskap til de militære aspektene, utfordringene i denne sonen, og kjennskap til alle gruppene som her sloss mot Den demokratiske republikken Kongos væpnede styrker (FARDC). TJOSTOLV MOLAND har sågar sitert dem: FDLR, LRA, Maï-Maï og til og med MBORORO-nomadene.

Han driver et sikkerhetsselskap i nabolandet. Det er vel ikke så rart at han har kompetanse om hva som skjer i dette området. Tjostolv sier i sin såkalte ”tilståelse” at han kjenner til at det er konflikt i Øst-Kongo. Det at han kan navngi forskjellige grupperinger som kjemper mot hverandre beviser vel ikke annet enn at han kan lese.

 

Jeg har lyst til å skrive noen ord om Tjostolvs ”tilståelse”. Jeg skulle ønske at retten kunne slutte å snakke om det som skjedde i Tjostolvs sykdomsperiode som om det skulle være sannheten. Vi snakker om en syk mann som ikke hadde noen kontroll over hva han sa, og det var samtidig lett å få han til å si hva enn det måtte være. Det er veldig vanskelig å skulle kommentere det som er skrevet i dommen rundt Tjostolvs forklaringer etter at han var på sykehus. Han var ikke frisk, og forklaringene han kom med burde ikke regnes med. Han sa i denne perioden at han var i spirituell kontakt med en pygmé. Han sa også at han var en historisk og bibelsk person. Tror vi på dette? De lar han snakke og snakke selv om han ikke er tilregnelig. De later som om de ikke tror han er syk. Jeg er sikker på at de vet bedre, men dette var en sjanse de ikke kunne la gå fra seg. Dette er forkastelig behandling av en syk mann, og strider imot grunnleggende rettsprinsipper og menneskerettigheter. Jeg vil samtidig poengtere at jeg synes det er rart at raskt etter at den såkalte tilståelsen ble produsert på sykehuset, ble Tjostolv sendt tilbake til fengselet. Der ble han mer og mer seg selv igjen. Tjostolv sier han husker lite fra ukene på sykehus, bortsett fra at de stakk han med så mange nåler i armene, at de etter hvert måtte begynne på leggene. Han har forklart sin mor at han ville skrevet under på hva som helst for å komme seg bort fra det sykehuset. Joshua har måttet fortelle Tjostolv hva som har blitt sagt og hva som har skjedd i disse ukene. Vi tror og mener Tjostolv ble utsatt for neddoping som også kan kalles kjemisk tortur.

 

- Deres status: to yrkessoldater i aktiv tjeneste som anser seg som etterretningsagenter og leiesoldater.
- De reiste inn i Kongo i hemmelighet under påskudd av å være turister. De skjulte sin status som yrkessoldater.
- De hadde med utstyr som de ikke oppga: militære eller geografiske kart med svært detaljert informasjon, som kunne hjelpe og hjalp dem med å rykke frem i terrenget.
- Krigsvåpen, kompass, materiale for fremrykning i terrenget og som anga geografisk nordretning eller nordretningen på kartet
- Telefoner for å kommunisere og gi informasjon eller motta instrukser og ordre
- Kameraer for å filme, ta opp og beholde bestemte elementer eller data
- GPS (Global Position System), som avgir signalet som detekteres av de som er i kontakt med vedkommende personer.

Ja, dette kan være utstyr til å bedrive spionasje, helt klart. Men det kan også være utstyr for å ta seg frem på ukjent sted og i ulendt terreng. Det stilles vel noe krav til bevis også på at de faktisk har brukt dette utstyret til noe annet enn å ta seg fram, og faktisk gitt fra seg noe informasjon. De kan ikke dømmes til døden på utstyret alene.

 

Når det gjelder de materielle elementene i forbrytelsen spionasje, hevder forsvaret at lovens organ ikke anfører én eneste materiell handling og enda mindre det moralske elementet i rammen av denne anklagen.

Dessuten er de geografiske kartene over Den demokratiske republikken Kongo tilgjengelig for alle og kan ikke anses som kart for militære operasjoner.

Dette er bortimot det eneste som beskriver det forsvarerne har uttalt i retten. Jeg tror de sa mer enn dette!

 

I nærliggende sak har de ovennevnte tiltalte innehatt en GP 9 mm, et krigsvåpen de kastet i skogen, samt krigsammunisjon.

Tull! Dette våpenet har Fredrik Græsvik i TV2 lokalisert som et våpen som tilhører HM Kongens garde. Tjostolv Moland tjenestegjorde på Skaugum tidligere og tok bilde av våpenet her. Våpenet har aldri vært meldt savnet og er fortsatt i forsvarets besittelse. Våpenet har kongoleserne kun funnet på et bilde på hans mobil og laget sin egen historie. De dømmes til flere dødsstraffer basert på bilder!

 

I tillegg kommer at selv om tiltalte MOLAND og FRENCH i første instans valgte å tie og altså ikke uttalte seg, har de ikke desto mindre implisitt vedgått å ha drept herr ABEDI KASONGO. Siden mai 2009 har familien til offeret ABEDI KASONGO mottatt understøttelse fra den norske stiftelsen kalt DINA ”Peace Foundation”, der moren til tiltalte MOLAND arbeider.

Grunnen til at Tjostolv og Joshua valgte å tie i forrige rettsrunde var at de fikk tilbud fra dommerpanelet om å kjøpe seg fri fra tiltalepunkter. Hvis de betalte ville altså visse tiltalepunkter forsvinne.  De så ingen grunn til å samarbeide med retten etter dette. De innså da at dette var en korrupt rett, og at de aldri ville få en rettferdig dom her. De ville da bare bli ferdig med saken så fort som mulig og komme videre i prosessen.

Mathilde Moland jobber ikke for DINA-stiftelsen. Rune Edvardsen som driver denne stiftelsen har på eget initiativ hjulpet enken og hennes barn, slik at de kunne leve ett så normalt liv som mulig, med samme inntekt som Abedi hadde i lønn. Rune organiserte dessuten turen til Mathilde Moland da hun besøkte sin sønn i fengselet i fjor sammen med en hel delegasjon av journalister, samt en lege.

 

Konkret har de tiltalte TJOSTOLV MOLAND og JOSHUA FRENCH bedragerisk tatt over jeepen TOYOTA Land Cruiser som tilhører en annen person. Dette tyveriet fant sted ved hjelp av våpenet som drepte ABEDI KASONGO og nesten drepte KASIMU ARADJABU og KEPO AILA. Disse våpnene ble kastet i bushen.

De tok bilen for å komme seg unna de som hadde angrepet dem. Hva skulle de med denne bilen? Var denne bilen virkelig verdt å ta livet av en mann og risikere å bli drept selv? En bil de ikke hadde noen mulighet til å ta med seg over grensa. Dette kan ikke regnes som ett ran, men selvforsvar for selv å overleve.

 

Våpeninnehav: Det er her nok at det bæres våpen. Det er ikke nødvendig at tyven bruker våpenet eller har forsøkt å bruke det. Straffen gjelder samtlige utøvere selv om bare én av dem var bevæpnet og de andre stod med tomme hender. I saken som her undersøkes, hadde T. MOLAND et våpen, et krigsvåpen. I straffeloven dekker begrepet ”våpen” enhver maskin, ethvert instrument, skjære-, stikke- eller kutteredskap..., dvs. alt som kan påføre en annen person skade.

Har retten bestemt seg for hvilket våpen han hadde? Er det GP 9 mm eller hagla? Hagla har de funnet, men det er ikke drapsvåpenet. Hagla er i forresten ett jaktvåpen, og ikke ett militært våpen. Pistolen som han er dømt for å bruke har aldri vært i Kongo.

 

Angående tiltalte TJOSTOLV MOLAND
På spørsmålet om hvorvidt tiltalte TJOSTOLV MOLAND er skyldig i de angitte lovbruddene, svarer flertallet av Militærrettens medlemmer:
- Til anklagepunktet om drap på ABEDI KASONGO: ja
- Til anklagepunktet om spionasje, kriminelt forbund og ledelse av nevnte forbund: ja
- Til anklagepunktet om væpnet ran: ja
- Til anklagepunktet om forsøk på drap på KASIMU ARADJABU: ja
 
Følgelig bekrefter Retten den første dommerens straffeutmålinger, dvs. dødsstraff for kriminelt forbund, spionasje, drap, forsøk på drap, væpnet ran;
- Tjue års fengsel for ulovlig innehav av krigsvåpen, dødsstraff for utøvelse av ledelse, men i henhold til den militære straffelovens artikkel 7:
- forkynnes bare én straff, den strengeste, som er dødsstraff,
- statskassen skal dekke saksomkostningene.

Her har jeg uthevet den 6. dødsstraffen til Tjostolv. Dødsstraff for utøvelse av ledelse. Dette er ikke en del av tiltalepunktene som kan leses under:

I KISANGANI munnet etterforskningen som var blitt åpnet mot dem av Den militære påtalemyndigheten, ut i en tiltale for kriminelt forbund, spionasje, drap, forsøk på drap, væpnet ran, ulovlig innehav av krigsvåpen og -ammunisjon, forhold som er angitt i den ordinære straffelovens første bok, artikkel 4, i samme lovens annen bok, artikkel 43-44, 81b og 156, samt den militære straffelovens artikkel 129 og 203.

Det at han er dømt til døden for noe han ikke engang er tiltalt for sier vel det meste!

 

Angående tiltalte JOSHUA FRENCH
  1. På spørsmålet om hvorvidt tiltalte JOSHUA FRENCH er skyldig i de angitte lovbruddene, svarer flertallet av Militærrettens medlemmer:
-          Til anklagepunktet om kriminelt forbund: ja
-          Til anklagepunktet om forsøk på drap: ja
-          Til anklagepunktet om væpnet ran: ja
-          Til anklagepunktet om spionasje: ja
-          Til anklagepunktet om ulovlig innehav av krigsvåpen: ja.
 
- Bekreftes den første dommerens kjennelse, dvs. dødsstraff for kriminelt forbund
- Dødsstraff for forsøk på drap på KASIMU ARADJABU
- Dødsstraff for spionasje
- Tjue års fengsel for ulovlig innehav av krigsvåpen og -ammunisjon.
Og i henhold til den militære straffelovens artikkel 7, dømmes tiltalte bare til én straff, den strengeste, som er dødsstraff.

Når det gjelder Joshua har de ikke avsagt dom for væpnet ran. Han er dømt for det, men ikke fått domsavsigelse. Så der Tjostolv fikk en dødsstraff for mye fikk Joshua en for lite. De har ikke helt oversikt her virker det som!

 

Helt til sist vil jeg komme med en liten personlig kommentar:

Jeg synes etter å ha fulgt med på denne saken helt fra begynnelsen at det er helt merkelig at de virkelig tror at disse to er spioner fra Norge.

Jeg mener: hvis vi skulle sendt spioner til Kongo ville vi virkelig sende to stykker som:

1. Ikke snakker språket. Hvordan skal de skaffe seg så mye informasjon?
2. Har ID-kort som viser hvem de er.
3. Er de eneste hvite menn i mils omkrets, skiller seg veldig ut i forhold til alle andre i nærheten.
4. Tar bilder av alt de opplever, som turister vanligvis gjør.

Høres mer ut som gutter på tur spør du meg!

 

Grethe Aune og Hannah French
28. april 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk