Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Nå angriper guvernøren Norge!

Nå er advokatene til igjen for å prøve å underkjenne avtalen med enka. De har ikke gitt opp håpet om millioner av dollar. De vet de har gislene,og de har helt sikkert forstått og visst hele tiden at dette kjempetallet millioner har ikke guttene. Den eneste måten å få det på er å late som de tror at de er spioner,og således ansatt av den norske stat,og så presse den norske stat for millioner av dollar. Dette har vær taktikken fra dag 1,både for de militære og advokatene. De midlene de bruker overfor familen til enka,og ikke minst overfor den stakkars enka er mafiametoder som ingen ende har på ondskap.
Allerede før rettsakene fant kjeltringegjengen av oberster og advokater at her har vi ideelle gisler for å presse penger av verdens rikeste stat. "Beviset" var de militære identitetsbevisene. De klasket på, "forfremmet" Joshua til sersjant,av og til stabsersjant. Demoniserte H.M.Kongens Garde,(Joshua har ikke vært i garden en gang),og fant på alt sludderet i "rettsakene".
 
De dømte dem sammen med den norske stat,selvfølgelig fordi de visste staten har pengene,ikke guttene.
 
Den kongolesiske regrjeringen forlangte at en kompensasjonsavtale med enka og familien måtte komme i stand før avtale om utlevering ble inngått. En slik avtale fremforhandlet Edvardsen. Den ble registrert og overført til familien med alle stempler og slik regjeringen hadde krevd.  Det var ingen innrømelse av et drap de ikke har begått,men en erkjennelse av at det var helt nødvendig for å slippe ut. Hele familien og ikke minst enka var strålende fornøyd. De får  to hus,og en levestandard den stakkars sjåføren ikke kunne gitt dem om han kjørte som leiesjåfør i 100 år.
 
Men advokatene som hadde en deal på 50 % fikk ingenting,heller ikke oberstene som hadde regnet med millioner,så hva så. Da går man til guvernøren og sier hør her,skal den norske staten slippe  å betale? Skal vi ikke få noenting fra denne rike staten? Vi har jo gislene,og vi kan presse dette rike landet for millioner. Støtter du oss får du prosenter,det kan bli millioner av dollar.Guvernøren tenner med en gang på dette. her er penger å tjene,og det er snart valg,og han kan promotere hatet mot europeere. En vinn vinn situasjon. Så går man til familien og sier ,hør her vi kan presse Norge,dere kan få mye mer. Sjåførfagforeningen hiver seg på med en gang,de har alt å vinne.
 
Nå skjønner både advokatene og guvernøren at guttene ikke har mer penger,så skal dette i boks må den norske staten presses. Da  ministerråd Endresen fra UD er i Kisangani blir hun innkallt til guvernøren. Der er advokatene,noen fra familien og fagforeningen. Der holder guvernøren tale,og beskylder den norske stat for kjeltringestreker og at avtalen  er et lovbrudd iseg selv. Endresen protester på dette. Dette blir filmet på lokal TV.
 
Nå reiser guvernøren til Kinshasa for å overtale regjeringen til å kreve millioner,helst milliarder fra Norge,gislene har de jo,og denne herren kommer ganske sikkert til å by  en smellfeit kickback til beslutningstageren i Kinshasa.  Gislene har de jo,og idiotene i rike land bryr seg om borgerne sine, bare se antallet millioner de klarer å presse gisler for på kaprede skip i Somalia. Forskjellen på  det,og la en stat drive pengeutpressing,med de følger det kan få har neppe guvernøren tenkt på.
 
Regjeringen i Kinshasa har lovet  UD snarlig overføring til Kinshasa. Spørsmålet er da om de forstår situasjonen,og overholder det de har lovet. Hvis ikke mister de ansikt totalt,det vil bli et meget stort problem for dem,og en direkte innrømmelse av at de ikke kontrollerer øst Kongo.
 
Når en guvernør hevder at en annen stat er kriminell,og vil presse penger av den,er det en meget alvorlig sak.Det har sikkert ikke guvernøren forstått. Vi får tro regjeringen i Kongo forstår det. Hvis ikke er situasjonen den: Hvordan kan en nasjon ha et godt forhold til en annen hvis de hevder den andre nasjonen er kriminell?
 
Så må jo Kongos regjering da avgjøre: Hva er vi best tjent med ,et godt forhold til Norge som bidrar med stadig fler midler,eller et dårlig forhold.Forholdet til Storbrittania og derved  EU,er også i faresonen. En slik forverring i relasjoner til giverland er selvfølgelig meget alvorlig.
 
Vi får håpe regjeringen i Kongo er oppegående nok til å forstå hvilken verden de lever i,at forholdet til andre land er helt avgjørende for deres eget lands fremtid.
 
Knut Moland, 23. januar 2010
 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk