Free French and Moland!

Knut Molands Blog

"Rettsaken"

Så er kongoleserne i gang med sirkuset sitt igjen. Rot og forsinkelser.Tolker som ikke er der og forsvinner i utide. Rop og skrik.
Aktor Nkula som skriker og fekter med armer. Full pakke,til forveksling likt forestillingene i Kisangani.
 
VG har en sikkert utmerket mann som komenterer saken,jusprofessor Jo Stigen. På grunn av problemer med internett fikk jeg ikke med alle hans kommentarer,men ut fra det han sa i alle fall innledningsvis,ble jeg overrasket over at han ikke forsto hva som skjer. Nemlig at det ikke er en rettsak,men et spill for galleriet,som også alle de andre "rettsakene" var. At sannheten og en riktig dom ikke er tema. Men at alt er bestemmt av disse militærkjeltringene på forhånd. Disse har ingen interesse av sannheten,de har en helt annen agenda. Bevis på uskyld er helt uinteressant for dem,og som bevis for skyld kan de finne på hva som helst. Det sier litt når flere advokater i Kinshasa har blitt intevjuet,og ingen kan huske en eneste sak der tiltalte i militærrettsaker blir frifunnet !  Jeg tror det er vanskelig eller nesten umulig for norske advokater å forstå at så galt som det faktisk er i Kongo er mulig.
 
Det som er positivt i denne saken,er Kripos innsats. Den hersker det ikke tvil om,de er minst 50 år foran Kongo i teknisk etterforskning,og heller ikke korrupte. Det gjør at nordmenn skjønner at blir Joshua dømt,er det en kriminell handling av disse militære kjeltringene i Kongo.
 
Hadde Gahr Støre i 2009 forstått,eller ville forstått at dommene den gang var gjort av kriminelle elementer i det kongolesiske militære,og derfor ikke akseptert noen av dommene,hadde situasjonen i dag vært en helt annen. Tjostolv ville vært i live,og "rettsaken" nå ville ikke funnet sted. Slikt skjer når politisk korrekthet er viktigere enn liv og helse til egne borgere. Takk og lov har vi nå fått en regjering med en helt annen ryggrad,det vil nok til slutt redde livet til Joshua.
 
Knut Moland, 21 desember 2014

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk