Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Reisende til Kongo, benådning, UD og feiring av Kongos 50-års uavhengighetsdag

Vi er blitt spurt om hvorfor vi i French-familien ikke har reist til Kongo sammen med Mathilde og Rune Edvardsen. Søster til Joshua ønsket å gjøre det og undertegnede hadde tenkt å slå følge med sjømannsprest Knut Lyngseth som reiser til Kisangani nå til søndag. Men Joshua har sagt at han ikke ønsker at noen av oss skal komme og da respekterer vi hans ønske. En annen reisende, forfatter og journalist Morten Strøksnes, ble etter det vi har hørt avvist på grensen til Kongo. Han har visstnok kommet på Kongos spionliste. Han er nok neppe noen mer "spion" enn Gutta våre!
Når det gjelder benådningssøknad er det Josh og Tjostolv som selv må skrive den (selv om de får hjelp med formulering osv). Adv. Furuholmen utarbeider nå søknaden i samarbeid med de kongolesiske advokatene. Jeg regner med at den skrives på fransk og skal undertegnes av Gutta. Men familiene kan selvsagt skrive og anmode om nåde for Gutta selv om den ikke kan regnes som noen formell benådningssøknad.
 
Dato for når samtaler om soningsoverføring kan begynne mellom kongolesiske og norske myndigheter er ikke satt. Rettskraftig dom foreligger antageligvis ikke før 19. juli for sivil rett (?) så det tidligste disse samtalene kan komme i gang er første del av august slik det ser ut for nå (hvis det foreligger rettskraftig dom). Norske myndigheter må forholde seg til kongolesiske myndigheter i denne saken. Det er disse som etter anmodning fra Norge inviterer til samtale. Hvor kompliserte disse forhandlingene kan bli vet vi jo ikke.
 
Vi har enda ikke fått kjennelsen fra Høyesterett fordi vi ikke synes det er forsvarlig bruk å bruke tusener av kroner på å kjøpe den. Vi har heller ikke fått dommen fra siste rettssak annet enn doms-sammendraget vi har på nettsiden vår.
 
Utenriksminister Støre har i dag snakket over telefon med den kongolesiske utenriksministeren. Han tok opp spørsmålet om dødsdommene og ble forsikret om at de ikke vil gjennomføres. Støre la også vekt på de kongolesiske myndigheters ansvar for de fengsledes helse og sikkerhet.
 
Om snaut en uke feirer Kongo sin uavhengighetsdag. Det er 50 år siden de fikk sin frihet fra belgisk kolonistyre. Det blir en feiring som er blodflekket. Det er ikke lenge siden Kongos fremste menneskerettighetsforkjemper ble skutt i hovedstaden og særlig i den østre delen av Kongo er det svært mange som neppe har noen grunn til å feire - deriblant mange voldtatte kvinner og barn.
 
Kari Hilde French, 23. juni 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk