Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Kan over 1 million kroner være brukt i bestikkelser i Kisangani ?

I forbindelse med journalistkonferansen SKUP ble Kongosaken tatt opp. Immerslund fra UD hadde kritisert bruken av bestikkelser i Kongo i forbindelse med rettsakene. Flere journalister, Immerslund og Furuholmen ble intevjuet. Det kom fram at enka og vitnene ble bestukket for å få intevjuer, og at det var "gebyrer" for litt av hvert. Dette bør ikke overraske noen når det gjelder Kongo. Jeg har full forståelse for at det ble brukt penger, slik er det bare i Afrika. Det har ganske sikkert vært 10 dollar her, 20 der, 100 der. Det en skal være klar over er konsekvensene av dette. Denne saken har vært et ran fra dag 1, og bestikkelsene har jo vært avkastning for ranerene, det kan det ikke være tvil om.
 
Hvor mye snakker vi om? Journalistene ville ikke gå så mye inn på det, men journalisten fra Dagbladet sa han hadde sendt reiseregning på 70-80 000. VG har brukt over 3 millioner på saken.
Så kan vi regne litt. Jeg vet reise tur retur ligger på ca 15 000 (det betalte vi for Mathildes reise). Si en reiselengde på 3 uker, og mat og hotell kostet 150 dollar dagen = 21 x 150 = 3150 USD x 5,90 = 18'585 NOK. Altså:
 
Total reiseregning kall det NOK 75 000
- Reise                                15 000
- Mat hotell      kall det        20 000
- Anslag andre utgifter       10 000 (her er vel tatt godt i)
=45 000 NOK
----------------------------------------------------------
Anslag brukt på bestikkelser: (75 000 - 45 000) 35 000 NOK. Det er da for 1 team,  journalist og fotograf på en "normaltur", det har vel vært både kortere og lengre turer.
 
Hvor mange team har vært der? De store avisene har vel hatt minst 5 team hver, noen fler, 30 team er iallefall ikke for mye.
 
30 team x 35 000 NOK = 1 050 000 NOK.
Det kan altså være lagt igjen 1 millon kroner i bestikkelser i Kisangani!
Det er mulig dette er for høyt, men mellom en halv og 1 million er det sikkert.
 
Hva betyr dette?
1. Det betyr god avkastning på ranet.
2. De ser at nordmenn har mye penger, det er bare å forlange! Det ble da også ettertrykkelig gjort i rettsakene.
3. De tror de kan presse penger i det uendelige.
4. For guttene er det en katastrofe, de har ikke penger men er blitt ei gullhøne som fanger.  Dette kan godt komme til å koste dem livet.
 
Hvor store penger er dette i Kongo?
De fleste lever nok på under 1 USD per dag. Kongo har verdens nest laveste gross national product per capita.
Offiserene som har mottatt det aller meste av pengene har nok høyere lønn, kanskje 400-500 dollar i måneden, men det er vistnok sjelden eller aldri de mottar lønna så de lever vel av det de kan ordne. Her har noen av dem mottatt hundrevis av tusen kroner, penger de aldri har vært i nærheten av før.
 
Denne saken handler ikke om et drap på en sjåfør,eller spionasje for Norge. Den handler om et ran der fattige mennesker ser en mulighet til å rane et rikt land ved bruk av gisler. Det er få som har opplevd en slik urett som disse guttene.
 
Knut Moland, 21. mars 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk