Knut Molands Blog

Stadig noe nytt i Kongosaken

Ifølge VG har advokat Kikambe opplyst at et av medlemmene i høyesterett døde i løpet av påsken. I den forbindelse opplyser han at høyesteretts avgjørelse kan bli utsatt. Det er mulig, men ikke sikkert. Det er ingenting som er sikkert i denne saken. Stadig tar saken nye og ofte uventede vendinger. Personlig tror jeg høyesterett hadde bestemt seg for utfallet før rettsmøtet, og at det er grunnen til at det varte bare 2,5 timer. Men jeg vet selvsagt ikke. Med den kjennskap jeg har til saken er det iallefall sikkert, at ikke noe er sikkert. Heller ikke utfallet av denne høyesterettsaken. At der er en rekke saksbehandlingsfeil er sikkert, og mye verre enn det. Dommene er basert på synsing og vikarierende motiver og overhodet ikke på bevis. Vitnene har snudd flere ganger og åpenbart løyet. Jeg vil vel kanskje tro at høyesterett har tilgang på internett og f.eks. kan konstantere at H.M.Kongens garde ikke er en hemmelig spionavdeling. Hvis de er oppegående mennesker vil de vel ha vondt for å tro at disse guttene som det sto i dommen "Kom inn i Kongo for å spionere iført Hans Majestets Kongens Gardeuniformer". Det er er for dumt. Joshua har ikke engang vært i garden. Han ble dømt som sersjant, men var menig i hæren. Det er uetterretteligheter, løgn og fantasier over hele linjen. Det er jo i en sak med dødsstraff langt alvorligere enn formelle saksbehandlingsfeil. Det er justismord. Det bør være en alvorlig sak for en hvilken som helst nasjon.
 
Det som er viktig nå er at et diplomatisk press holdes oppe. Denne historien skader selvsagt Kongos renome, og vil etterhvert koste dem mye, det er der sikkert mange i Kongo som forstår. Det beste for alle vil være å få avsluttet saken. Vi får tro det skjer snart.
 
Knut Moland, 6. april 2010