Free French and Moland!

Knut Molands Blog

UD's ressursbruk i Kongosaken

Vg har i dag et oppslag om at UD har brukt over 1 million på Kongosaken. Da var ikke lønn medregnet. Nei, men lønn hadde vel diplomatene i alle fall. Jeg synes ikke dette beløpet var bemerkelsesverdig stort, sammenlignet med andre kostnader i staten. Det ble pekt på bl.a. Boliviasaken, og at der var brukt langt mindre. Ja det skulle jeg tro var rimelig. En kan sikkert si mye om Bolivia, men rettsvesnet fungerer på en rimelig måte så vidt jeg kan forstå. Soningsforholdene er langt bedre enn i Kongo, og de risikerer ikke dødsstraff. I Kongosaken er guttene dømt til døden uten snev av bevis for drap, dødsdommene for "kriminelle forbund," og spionasje til fordel for Norge er det glade vanvidd. Klarere justismord har verden neppe sett!
 
Å trekke sammenligning mellom slike saker blir derfor helt feil. VG kom ikke inn på sin egen ressursbruk. Det hadde vært svært interessant å få vite hva de betalte for Tjostolvs telefon, som også Græsvik fra TV2 antyder VG hadde brutt seg inn i og stjålet innholdet av. Heleriet av videoene som Nilas Johnsen ordnet i Uganda hadde det vært interessant å fått vite hvor mye de betalte for. Ikke minst skulle det være interessant å vite hvor mye de har tjent i økt salg på "avsløringene" sine.
 
Vg's opptreden i Kongosaken er et kapittel for seg selv. Den øvrige norske presse, og radio og TV stasjonene har oppført seg rimelig. Noen av VGs journalister har også det, alle skal ikke skjæres over en kam, men de metoder Nilas Johnsen har benyttet er en skam for norsk presse. Det er også en skam for den komiteen som gav ham Skup-pris for dette. Denne komiteen bør virkelig gå i seg selv. Er det virkelig slik en ønsker norsk presse!?
 
Knut Moland, 13. april 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk