Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Dommene fra Kisangani anullert

Dommene fra Kisangani ble idag anullert og saken sendt tilbake til Kisangani. Begrunnelsen har vi ikke fått enda. Ikke at det mangler saksbehandlingsfeil. Hele saken er en stor feil. Ubeviste påstander, totalt manglende bevis, bruk av falske bevis (under Tjostolvs sykdom), dommere som ikke gadd å følge saken men dømte dødsstraff osv... Lista er endeløs.

I utgangspunktet er selvfølgelig det positivt at dommene ble annulert, problemet er at en ny sak etter all sannsynlighet blir samme røret. Nå skal dommere flys inn fra Kinshasa, har de penger til det? Tvilsomt, det kan bli utsettelser og problemer. De har nå 2 ganger bevist for all verden at de ikke kan klare å arrangere en rettsak. De mangler fundamentale kunnskaper om rettsprosess, bruk av beviser, og det å kunne skille beviser fra løse påstander. De klarer heller ikke å skille mellom vitner og erstatninger, og forstår ikke betydningen av inhabilitet.
Når vitner får komme med krav om 10 millioner dollar i erstatning FØR de avgir vitnemål, da er det meste sagt. Ingenting tyder på at en ny sak vil bli annerledes. Hørte Immerslund fra UD sa at de skulle påse at de fikk en rettferdig sak. Det har gått dårlig til nå Immerslund! UD har vært tilstede under rettsakene og vet selvsagt i detalj hva som er skjedd. UD vil ikke forhandle før rettskraftig dom foreligger. De hevder idag at ny sak kan komme opp i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Får håpe det er riktig. En ny dom må iallefall ikke ankes uansett hvor syk den er, nå må det handles!
 
Snakket med Tjostolv idag etter dommen. De er langt nede psykisk, og også fysisk er de slitne. Det er et stort spørsmål om de klarer seg lenge nok. I går døde en mann i fengselet antagelig av komplikasjoner av tuberkulose. Helsetilstanden i fengselet foringes, guttene prøver å hjelpe med medisiner innkjøpt for penger snille nordmenn har satt inn på kontoene deres. Fra myndighetene får de ikke noe, de lar fangene bare dø. De synes vel det er en grei måte å bli kvitt dem på, det sier noe om sivilisasjonsnivået.
 
Det er ingen tvil om at vi ser et kappløp mellom liv og død, hvorvidt de kommer ut i live eller ikke. UD er fullstendig klar over forholdet. De skal nå igjen besøke dem og se ved selvsyn situasjonen. Vi får bare håpe de handler før det er for sent!
 
Jeg tror ikke Kongo er likeglad med forholdet til Norge, Storbrittania og EU. Når nå dommene er annullert er kanskje tiden gunstig for forhandlinger. Det er neppe i Kongos interesse at de dør i fangenskap der.
 
Knut Moland, 22 april 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk