Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Bemerkninger til hele situasjonen

Jeg har vært på arbeidsreise i Uruguay avskåret fra internett,og derfor ikke kommentert noe på en stund.
 
Jeg konstaterer følgende:

   
1. Hele dommen er som før inkludert kravet på 60 milliarder mot Norge.
 
2. Dette er det groveste justismord noen nordmenn er utsatt for siden krigen.
 
3. De kunne like godt latt vær å uttale seg. De Kongolesiske advokatene hadde de vært bedre tjent uten. De har kun bidratt til å "legitimere" en kriminell rett.
 
4. Svært mange norske personer uttaler seg uten å ha satt seg fullt inn i saken, det er grovt når en tenker på alvorlighetsgraden av saken.
 
5. Det er fullstendig utrolig hva en skal være vitne til i denne saken.
 
6. Saken blir antagelig rettskraftig til uka, UD har lovet å komme på banen da. Det regner vi med de vil gjøre. Det er den eneste sjansen disse guttene har til å komme ut i live fra dette helvete.
 
7. Har en fulgt hele saken ,skjønner en at dette har vært en gisselsituasjon fra dag 1. Guttene er gisler for penger, ingenting annet.
 
8. Får ikke UD dem ut innen rimelig tid, betyr det døden for guttene, det er det ingen tvil om.
 
9. Det må bli et problem for Norge å gi milde bidrag på hundrevis av millioner til en nasjon som er villig til å myrde norske borgere for penger. Det tror jeg svært mange i kongeriket vil reagere på, trolig også i England. Norge profilerer seg som humanistisk. Hvordan kan en da støtte et regime som er villig til å myrde Norske borgere for penger. Er det humanisme? 
 
Knut Moland, 13. juni 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk