Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Anken

I dag ble det  offisiellt klart at guttene ikke anker. Det ville være meningsløst, bare å gå fra den ene "rettsaken" villere enn den andre. Aktoratet har tidligere sagt at de ikke vil anke, det skulle det kanskje ikke være grunn til heller. De må være vanskelig å få mer enn  11 dødsdommer og over 77 millioner dollar? Jeg har igrunn aldri hørt om noen som har fått strengere straff. Straffen sier vel adskillig mer om rettens seriøsitet enn om noe annet.
 
UD har hele tiden sagt at de skal begynne å forhandle når dommen er rettskraftig. Altså begynner de ganske snart. Det er ingen tvil om at de kan få til en soningsoverføring hvis de vil. Det vil helt klart være et spørsmål om vilje. Hva skulle Kongo ha å tjene på at disse guttene døde der nede? Forakt og uvilje, det forstår de helt sikkert. Kongo er fullstendig avhengig av utenlandsk hjelp hvis nasjonen noensinne vil komme på fote. Det gjør de ikke ved å myrde utenlandske statsborgere fra giverlandene, det tror jeg faktisk de forstår. De må skjønne at skal de forhandle om stadig større bistand, må de handle med anstendighet.
 
Knut Moland, 14. juni 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk