Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Politikere som uttaler seg om saken

I pressen idag står det at flere politikere bl.a. en Jan Arild Ellingsen og venstres leder Trine Skei Grande tar til orde for at Moland og French bør straffes når de kommer til Norge!
Dette er minneverdige uttalelser.

 

 
Jeg har alltid trodd at vi hadde en dømmende makt i Norge, nemlig rettsvesenet, og en lovgivende nemlig Stortinget! Er det nå blitt slik at politikere skal synse om hvem som skal straffes, og eventuelt hvor mye som passer i det enkelte tilfellet? Dette er for dumt!
 
Norske politikere var stille som mus, selv Fremskrittspartiet da "rettsakene" pågikk. Hele Norge var vitne til galskapen, men ikke en lyd fra politisk hold, hvorfor? Kan det være at alle var livredde for å "tråkke i salaten"? Jeg vil gjerne spørre Ellingsen og Skei Grande følgende:
 
1. Har dere fulgt med på saken i detalj?
 
2. Har dere lest dommene (de ligger på
siten)? Og synes dere de så veldokumenterte og greie ut?
 
3.De er dømt til døden for spionasje til fordel for Norge, er det riktig, og hvor lenge bør de sone i Norge for det?
 
4.De er dømt til døden for drap på sin sjåfør. Har dere sett et eneste bevis for at dette er riktig?
 
3. De er dømt til døden for å ha stiftet "kriminelle forbund". Har dere sett et eneste bevis? Og er dere ikke enige i at bevis er nødvendig i straffesaker?
 
4. Det står i dommene at de tok seg inn i Kongo i Hans Majestet Kongens gardes uniformer! Tror dere det medfører riktighet?
 
5. De er dømt for å ha vært medlemmer av den hemmelige etterretningsorganisasjonen H.M.Kongens Garde. Tror dere dette medfører riktighet?
 
6. Det ble brukt reinspikka rasisme mot dem i retten, er det OK når det går ut over nordmenn?
 
7. Både Moland og French er blitt mishandlet og torturert, hvorfor protesterte dere ikke da?
 
Når dere Ellingsen og Skei Grande går inn og uttaler dere om enkeltsaker, så krever jeg som velger at dere svarer meg punkt for punkt! Hvis dere ikke gjør det, må dette være et rent populistisk utspill som dere gjør for å promotere dere selv. Det er skammelig i denne tragiske saken.
 
Pressen står fritt til å sitere dette innlegget, men det må i så fall gjøres i sin helhet.
 
Knut Moland. 15. oktober 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk