Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Verden er rar

Igår ble en ulovlig kjendisinnvandrer Maria Amelie arrestert,og vil kanskje bli sendt tilbake dit hun kommer fra. På mange måter en tragisk sak selvfølgelig.I den forbindelse har visst Amnesty engasjert seg. Det synes jeg er rart. Når 2 nordmenn sitter fengslet under meget vanskelige forhold i Kongo,hører vi ingenting fra Amnesty. De er utsatt for menneskerettighetsbrudd hver dag. De sitter i fengsel uten å få mat ! Dette er et daglig brudd på en soleklar menneskerett. De får heller ikke medisinsk behandling,eller livsnødvendige medisiner, et klart menneskerettighetsbrudd. Hvor er Amnesty ? Jeg har ikke hørt noe fra dem. Følger de ikke med,eller er det en agenda ?
 
Saken Maria Amelie er selvsagt tragisk. Hun er født i et land hun ikke ønsker å bo i.Slik er det desverre for millioner av mennesker. Når disse ulovlig tar seg inn i ,og oppholder seg i et annet land,blir de arrestert og uttransportert,slik er det i alle land i hele verden. Hvis det ikke var slik ville verden ende i kaos. Men det er klart jenta er sympatisk,og sikkert resurssterk,og hadde sikkert vært en resurs for landet,som mange hevder,bl.a.Heiki Holmås. Desverre er det i seg seg selv ikke noe kriterium ,kriteriumet for opphold er at man er forfulgt,politisk,relgiøst eller på annen måte. Alle vet at Norge er rikt,og milliarder av mennesker kunne tenke seg en bit av kaka. Dette kom også klart tilsyne i Kongosaken.
De ønsket seg 3000 milliarder kroner,som omtrent da tilsvarte hele oljefondet. For å si det slik,hadde Moland og French vært fra Bangla Desh eller Haiti,hadde neppe et slikt krav kommet,kanskje heller hadde de ikke giddet holde dem som gisler. Dette er nå et tankekors for alle nordmenn i utlandet,verden vet Norge er rikt,og det blir helt sikkert nye gisselsaker i fremtiden. De kan ta mange former.Folk som representer staten,vil sikkert være ekstra utsatt,fordi man tror da at Norge vil betale. I Kongosaken tror de jo guttene er norske militære på oppdrag,og har derfor kommet med store krav mot Norge.
 
Til min store overraskelse opplyste utenriksministeren i stortinget i desember på spørsmål fra Krf. at Norges bistand til Kongo i 2010 var øket med 65 millioner kroner til over 200 millioner,i tillegg etterga Norge 44 millioner i statsgjeld. Kongo mottok altså nesten  en kvart milliard i bistand i 2010. Samme år som de dømte 2 nordmenn til døden for spionasje til fordel for Norge. En klart fientlig handling mot et annet land. Alle vet både i Norge og Kongo at dette er et justismord,bevisene var på samme nivå som dommene for drap og "kriminelle forbund". Hvordan hadde f.eks.Russland reagert hvis vi hadde arrestert 2 russere,og gitt dem samme behandling som guttene i Kongo fikk,dømt dem til lovens strengeste straff som spioner fullstendig uten bevis,og krevd enorme beløp fra Russland ? Russland ville reagert øyeblikkelig,og vært fullt ut villig til å sette makt bak. Saken ville vært avsluttet omgående.
 
Hvordan i all verden skal en tolke dette  med at Norge øker bistanden med 65 millioner,og tilsammen gir Kongo nesten en kvart million i 2010 ? Og hvordan blir det tolket i Kongo og andre land ? Norge vil selvsagt hevde at problemene i Kongo er så store at bistanden må økes,og at dette ikke har noe med Kongosaken å gjøre. Ser Kongo det slik ? Eller andre land i området,eller ser de det slik at gisseltakingen har betalt seg ? Dette er det all grunn til å spørre seg,og svaret er langtfra gitt.
 
Kongo mottok altså nesten en kvart milliard i 2010,likevel hadde de ikke råd til å gi 2 norske fanger mat og medisiner,og bryter dermed soleklare menneskeretter hver dag ! Mat som europeere kan overleve på er ekstremt dyrt,og de må betale for at maten blir kjøpt inn og levert i fengselet. på de 20 månedene som er gått,er ca 350 000 kroner brukt. Snille mennesker har hjulpet med penger til kontoene deres,men nå er de tomme,og ca 18000 NOK i måneden bare til mat pluss medisiner klarer ikke vi i familiene. Dermed må dette ned,noe som fort kan få alvorlige konsekvenser for helsa deres.
 
Kongo vil sikkert få minst like mye i bistand i 2011. Familien til Kashongo er kompensert med ca 720 000 NOK,og har sagt seg fornøyd,og har underskrevet avtale,og desuten levert en anmodning om benådning. Papirene er i orden med alle stempler osv. Kan en da ikke klare å forhandle dem ut,så må en jo begynne å lure på hva som egentlig foregår.
 
Vi får tro saken meget snart tar slutt.
 
Knut Moland, 13. januar 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk