Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Stille om Kongo saken

Det har vært en lang påske. Uendelig lang for de to som sitter i Kongo. I påsken har selvsagt lite skjedd,vi håper noe skjer snart nå.

De kongolesiske myndighetene har lovet overføring i månedsvis,men ingenting har skjedd. Det skal være reservert plass for dem i det nye fengselet i Kinshasa,Guvernøren skal ha sagt at han ikke vil legge hinder i vegen for overføring. det hele er nokså uforståelig. Det skulle da være en nokså enkel sak å overføre to fanger fra en by til en annen.  
 
Vi vet UD står hardt på saken,et gjennombrudd må vel snart komme !

Knut Moland, 27. April 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk