Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Generalsekretær i Norges presseforbund, Per Edgar Kokkvold

I Agderposten lørdag 1 Oktober var det en større artikkel og intevju med Tjostolv. På førstesiden sier han at sykdommen hans ble gjort til realityshow. Videre at det verste han har opplevd der nede var i forbindelse med dette. Agderposten har intevjuet flere om dette bl.a generalsekretær i Norges presseforbund Per Edgar Kokkvold,som til slutt uttaler "at hvis dette er det verste Tjostolv Moland har opplevd i Kongo,så kan det ikke være så ille der nede som vi har fått inntrykk av." Dette må være et toppmål av manglende innsikt i en av Norges største pressesaker,og avslører en total mangel på forståelse av hva som har foregått,samt total mangel på empati.
 
Tjostolv var dødssyk med malaria som hadde slått seg på hjernen. Han ble mishandlet, feilmedisinert, utsatt for kjemisk tortur og slått. Dratt inn i rettsalen i dyp psykotisk tilstand,og vist på direkte TV for hele det norske folk. Dette synes Kokkvold altså ikke var så ille ! Det har vært en rekke andre overtramp av tabloidpressen som var der nede. Noen av dem er blitt tatt opp med Kokkvold,men alt var greitt så vidt jeg har forstått.  Kan virkelig Norges presseforbund være tjent med en slik generalsekretær ?
 
 
Knut Moland, 6. oktober 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk