Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Kloke ord!

Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen uttalte til pressen at "De har det etter forholdene bra". Dette samtidig med at skyting  og ville tilstander i fengselet pågikk ! Gutta satt barikadert på cella og hostet av tåregass. Tiårets klisje kan en kalle det. Total komunikasjonssvikt kan en også kalle det. Senere innrømte Elsebutangen at han ikke hadde sjekket,og at det var gamle opplysninger så vidt jeg forsto.

Så ser jeg Elsebutangen er ute igjen, han sier om det som skjer i fengselet at :" Men det er altså Kongolesiske myndigheter som har ansvaret for sikkerheten der " ! For noe sludder. Skulle en følge denne tankegangen kunne en si det samme i Afganistan eller Libya. " Det er altså de Libyiske myndigheter som har ansvaret for sikkerheten der(Gaddafi). Så da hadde ikke vi noe med det liksom. Men vi sendte faktisk jagerfly,så noe hadde vi vel med det da. Hvis UD ikke skal ha noe med sikkerheten til nordmenn som er utsatt for grove overgrep,hva skal da UD gjøre? Skal de bare promotere olje og gass,laks og brunost ? UD er jo bekymret for overgrep mange steder f.eks. i Syria  nå vil jeg tro. Går UD ut og sier at "Det er Syriske myndigheter som har ansvaret",så det er ikke mer å bry seg om ? Selvfølgelig ikke. Mange land er uten reell styring,eller med korrupte institusjoner,å snakke om ansvar i slike land er fullstendig meningsløst,som UD selvsagt er fullt klar over.

Undertegnede og andre har sent en rekke bekymringsmeldinger til UD om hva som kan skje i Kisangani. Over et år har gått siden kompensasjonsavtale kom istand. Kongolesiske myndigheter har trenert overføring hele tiden,og UD har ikke fått til noe som helst. Denne saken kunne vært historie for over et år siden. Istedet ser vi hva som skjer. Nå må UD bare bruke andre midler,og få denne saken ut av verden,og gutta utlevert til Norge. Saken vil utvilsomt bare bli en større og større belastning for UD til den er løst. Jeg har en svært sterk mistanke om at saken også må plage ganske mange internt i UD på mange nivå.

Knut Moland, 29. november 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk