Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Christian Angell er fri!

Christian Angell som var arrestert i Egypt sammen med en rekke utlendinger har forlatt landet. Utenriksminister Støre hadde tatt opp saken med Egypt,sammen med bl.a.amerikanerne. Saken var en verkebyll i forholdet til Egypt skal Støre ha sagt.Gratulere med det resultatet,men en må jo spørre seg om ikke forholdet til Kongo også er en verkebyll,der 2 nordmenn sitter dødsdømt for spionasje for Norge,og med et krav mot Norge på 60 millioner USD ?
 
Dagbladet melder idag at den belgiske EU politikeren,og tidligere visestatsminister og utenriksminister i Belgia  Louis Michel  har   forhandlet med den Etiopiske presidenten,og regner med å snart få fri de terroristdømte svenskene Johan Person og Martin Schibbye. Den svenske statminister Fredrik Rheinfeldt skal også ha møtt den Etiopiske presidenten.Carl Bildt skal også ha hatt en plan. Det kan altså se ut som en løsning nærmer seg der.
 
 
Denne saken har mange likhetspunkter med Kongosaken. Svenskene var selvsagt ikke terrorister, like lite som nordmennene var spioner og mordere. Rettsfarsene var vel omtrent på samme nivå. Det er hevet over tvil at enten har de to svenskene fått en helt annen respons fra sine egne myndigheter,eller så er svenske myndigheter mye dyktigere enn norske.Vi kan ikke tro som noen hevder at Tjostolv og Joshua fortsatt sitter der fordi de ikke er politisk korrekte,og at en egentlig ikke ønsker dem ut.
 
 
Det er mye som skurrer i Kongosaken. Vi fikk beskjed av UDs folk på stedet,at vi nok måtte få til en kompensasjonsavtale med enken før det ville være mulig å forhandle dem ut. Dette fikk Rune Edvardsen til. Nå er beskjeden fra toppen av UD at en kompensasjonsavtale er å regne som korrupsjon,og overhodet ikke på tale ! Vi vet ikke ut eller inn ! Stadig får vi høre at det må ventes,på valg,og nå det siste på at det dannes en ny regjering. Det har vært mange forhandlingsrunder  på ambassadørnivå,uten resultat så vidt vi kan konstatere. Det eneste var overføringen fra Kisangani. Da tror vi kanskje det ble brukt tyngre press  fra UD fordi det da var overhengende fare for livet til de to i forbindelse med opptøyene og skytingen der. Desverre er forholdene for de to blitt verre etter at de kom til Kinshasa
 
 
Det må være legitimt å spørre hvorfor får ikke norske myndigheter til det svenske da tydeligvis gjør ? Kongosaken med sine spiondømte må da være verre verkebyll enn en som satt noen dager i Egypt. Det kan da vel ikke være slik at noen er første og noen er annenrangs nordmenn.
 
Vi i familiene forstår ikke noe av dette,og informasjonen i det siste har vært nær null. Vi har tidligere foreslått å bruke belgiske diplomater til
å forhandle i Kongo,men UD har gått imot det. Hvorfor det ? Hvorfor kan ikke Norge bruke en mann som denne Louis Michel,når Sverige kan ?
 
Knut Moland, 2. mars 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk