Knut Molands Blog

Hva nå ud?

Reiseambassadør Øyen og Ambassadør Vea har vært i Kongo og forhandlet med myndighetene. Heller ikke nå ble det noe gjennombrudd. Ambassadør Vea opplyste på NRK idag at samtalene var positive og at Kongolesiske myndigheter er innstillt på en løsning. Det er selvsagt positivt,men vi har hørt mye av det samme i 3 år uten noe gjennombrudd. Hva nå ? Situasjonen for guttene er meget vanskelig,og det er nesten utrolig at de klarer å holde på noen optimisme i det hele tatt. Fakta i saken er: 2 nordmenn sitter dødsdømt på fjerde året,dømt bl.a.for spionasje til fordel for Norge. Kongoleserne har unnlatt å besvare diplomatiske noter. De skal ha unnlatt å ta avtalte telefoner mellom utenriksministerene. Presidenten har til dags dato unnlatt å besvare brev fra statsminister Stoltenberg. Dette er uhørt i diplomatisk sammenheng,og en handlemåte som vanligvis fører til svært dårlig forhold mellom nasjoner. I denne underlige situasjonen,ser det ikke ut til at Kongos oppførsel fått noen konsekvenser for Norges forhold til Kongo. UD sier at norsk bistand til Kongo ikke går til regjeringen,men til en lang rekke av organisasjoner,og at de derfor ikke kan gjøre noe med denne. Dette er selvfølgelig et spørsmål om vilje. Hvis disse organisasjonene fikk beskjed fra Norge om at bistand vil bli holdt tilbake inntil denne saken er løst,hva ville skje da ? Samtlige av disse organisasjonene ville omgående henvende seg til Kongos regjering og forlange at saken ble løst slik at pengestrømmen kan fortsette. Det ville sette regjeringen under et slikt press at saken ville høyst sannsynlig bli løst raskt. Det er selvfølgelig som i alle andre forhandlinger slik at har en ikke noe å forhandle med,blir resultatet 0. Kan en sette makt eller lovnader bak forhandlinger kan resultater komme fort. Det er det eksempler på nylig. Politikeren som ble arrestert i Egypt,og som UD fikk ut etter få dager.Videre mannen fra Norsk Folkehjelp som ble arrestert i Sudan,han kom og fort ut. Hva UD brukte å forhandle med der vet vi ikke. Jeg vil tro det var enten snakk om tilbakeholdelse av bistandsmidler eller lovnad om nye prosjekter.  Det er rart at en ikke kan få til noe lignende i Kongosaken. Vi må tro UD fortsetter forhandlingene snart,og kommer i mål til slutt.  Guttene lever under meget vanskelige forhold,sykdom kan når som helst slå til,de har utholdt svært mye vondt,hvor lenge kan de holde ut ? Knut Moland, 23.juni 2012