Free French and Moland!

Knut Molands Blog

UD stiller seg uforstående til kritikken!

I forbindelse med den kritikk de pårørende har kommet med i media i den senere tid,sier kommunikasjonsrådgiver  Hanne Melfald at :"UD stiller seg uforsående til kritikken". Er ikke det litt rart å "stille seg uforstående til kritikk",når 2 nordmenn har sittet dødsdømt bl.a.for spionasje til fordel for Norge i 3 år og 3 måneder nå,og UD ikke har fått til noen løsning. Undertegnede stiller seg uforstående til at UD ikke forstår en slik kritikk !

 
Vi har forståelse for at det er en vanskelig sak,og en sak UD ikke har erfaring med. Vi tror saken kunne vært løst hvis UD hadde vært mer kreativt,og kanskje litt mer ydmyke enkelte ganger. Vi undrer oss også over rare uttalelser. F.eks. nå snakker Melfald om konsulær bistand ! På møte i UD i fjor sommer sa UD på direktørnivå at saken helt klart var en bilateral sak. Når nordmenn er dødsdømt for spionasje til fordel for Norge,så er det vel klart for de fleste at dette ikke er en vanlig konsulærsak !  Pressetalsmann Elsebutangen uttalte i pressen at "de har det etter forholdene bra". Samtidig ble det skutt med skarpt inne i fengselet der de satt ! Fra høyt hold i UD fikk vi brev om at kompensasjonsavtalen var å regne som korrupsjon,og kom ikke på tale.Samtidig får vi vite fra ambassadørhold at den er helt avgjørende for en løsning.Er det rart vi blir frustrerte ?
 
Vi er fullt klar over at UD har brukt mye resurser på saken,når 3år og 3 måneder er gått uten resultat så burde en kanskje være ydmyk nok til å tåle litt kritikk.
 
At UD ikke vil bruke tilbakeholdelse av bistand for å løse saken,forstår vi. Nå er en altså igang med regnskogspengene. Det vil iallefall ikke skade et menneske på jorda om en holder tilbake disse pengene for å redde menneskeliv.
Undertegnede arbeider selv med HMS,helse miljø og sikkerhet. Der går helse og det å redde liv foran alt,også miljø. Jeg ville tro UD har lignende systemer,og de gjelder vel ikke bare for UDs ansatte. Kongo er veldig interessert i regnskogspengene det vet vi. Her er en klar mulighet for å løse denne saken. Det vil heller ikke få noen virkning for regnskogen,for her ligger store forsinkelser inne,bl.a. for å sikre seg at ikke pengene forsvinner i korrupsjon som det er betydelig fare for i Kongo.
 
Denne saken går ikke vekk før den er løst. Heldigvis er presse og kringkasting på saken med jevne mellomrom. Ender saken bra,blir det en glede for alle. Ender den med døden for guttene i Kongo,ender den med kjempeoverskrifter i landets presse og kringkasting,og det blir traumatisk for alle.
 
Vi i familiene kommer til å kjempe for livet til sønnene våre så lenge det er liv i dem ! Det må være helt legitimt og anstendig. Det tror vi alle har forståelse for,også UD.
 
Knut Moland, 2. august 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk