Knut Molands Blog

Den totale fornærmelse mot en annen nasjon

For over 4 måneder siden sendte statsminister Stoltenberg et brev til President Kabila vedrørende Kongosaken. Dette var etter et spørsmål i stortingets spørretime fra Dagfinn Høybråten. Den britiske utenriksminister Haig skal også ha sendt et brev.
Etter godt over 4 måneder er ikke noe svar mottatt ! Dette er meget bemerkelsesverdig. Det er mye mer enn det. Hvis svar ikke kommer,er det en grov fornærmelse av en nasjon overfor en annen. Det er grovt når Kongo dømmer nordmenn til døden for spionasje til fordel for Norge,som alle vet er tull. Det er grovt når de unnlater å besvare diplomatiske noter og å svare på telefoner fra utenriksministeren,men å unnlate å svare på et brev fra statsjef til statsjef er vel noe av det groveste et land kan gjøre mot et annet,bortsett fra å krenke grensene.
Nå har Kongosaken pågått i tre og ett halvt år. Kongo har pøset på med fornærmelser mot Norge. Hva har Norge gjort ? De har sendt diplomater mange ganger,de har sendt diplomatiske noter,uten å få svar. De har med andre ord stått med hatten i hånden,mens den andre hånden har delt ut nær 1 milliard av norske skattebetaleres penger i perioden. Er det virkelig bare meg som synes dette er underlig ?
Hvis der nå ikke kommer noe svar fra President Kabila, skal Norge fortsatt stå med hatten i den ene hånden,og dele ut hundrevis av millioner med den andre ? Nå er diplomater på plass i Kongo for utbetaling av regnskogsfondet 500 millioner der og. Skal det bare betales uansett fornærmelser fra Kongo mot Norge ? En kan jo stille spørsmålet:Hvis en statsjef i et mottagerland IKKE besvarer et brev fra et giverland,hvordan skal en da kunne kontrollere bruken av f.eks. de 500 millioner ? Da kan de jo bare unnlate å svare på henvendelser,og pengene bare forsvinner,uten å berge et eneste tre.
Hele saken blir bare mer og mer underlig.

Knut Moland, 26. august 2012