Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Spioner eller ikke?

Når utenriksminister Barth Eide i sitt svart til stortingsrepresentant Svein Harberg sier "de er dømt for drap og andre alvorlige kriminelle forhold",da sier han at dødsdommen for spionasje er "et alvorlig kriminellt forhold". Hvis de er uskyldige i spionasje,så er jo ikke det "et alvorlig kriminellt forhold",med tvert imot et justismord ! Gahr Støre gikk ut og sa at det var et justismord.  Slik Barth Eide formulerer seg her,er det motsatt. Dette er å villlede stortinget. Det er vel klart for de fleste, at er noen klinkende klart uskyldig dømt på et punkt,så kan det vel hende at resten også er justismord.
Undertegnede har skrevet et brev til utenriksminister Barth Eide,og bedt om en forklaring på språkbruken,som er meget farlig for guttene. Han må jo også komme med en rettelse overfor stortinget,fordi denne uttalelsen er egnet  å villlede stortinget. Hvis utenriksministeren IKKE kommer med en slik redegjørelse,vil brevet  bli oversendt pressen.
Hvis utenriksministeren ikke foretar seg noe,må vi anta at han enten ikke har satt seg inn i saken,noe som er ille i en sak med dødsstraff. Eller at han faktisk tror de var norske spioner. I så fall får de jo bare betale det kongoleserne vil ha og få spionene ut !
Noen vil si at norske spioner i Kongo er helt usannsynlig. Er det det ?  I 2008 gikk SV,som sitter i regjering sterkt inn for å sende norske tropper til Øst Kongo,det var vel snakk om ingeniørtropper. Dette var oppe flere ganger. Ingen militær sjef vil noensinne sende tropper til et krigsområde der en ikke kjenner forholdene. Er det da så unaturlig at en norsk reserveoffiser og en soldat med kjennskap til området,og som var i området ble bedt om å samle inn informasjon ? Hvis de ble tatt,benekter en selvfølgelig at de ble sendt ut.
Hvis de ikke var spioner,som undertegnede er sikker på,så får nå utenriksminister og forsvarsminister gå ut å erklære dette offentlig. Hvis ikke så får de ta ansvar ! Det burde kanskje gå an å forstå at hvis det er et justismord på en punkt med dødstraff,så er sannsynligheten stor for at det er det samme over hele fjøla.
Denne saken er stygg og vond,og den arroganse og udyktighet som preger UD er monumental. Hva med å sende en delegasjon til Sverige for å lære. De løste en lignende sak på 14 måneder. I Kongo er det gått 41 måneder,og ingen lysning i sikte.

Knut Moland, 13. oktober 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk