Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Tjostolv Moland til minne

 
Tjostolv Moland til minne  
 
Tjostolv
 
 

Tjostolv Moland er død 32 år gammel, som et resultat av onde menneskers handlinger,grådighet,politisk korrekthet og likegyldighet. Han og Joshua French ble arrestert,mishandlet , torturert og beskyldt for spionasje og drap i Kongo. Han og Joshua French ble dømt i en serie "rettsaker"av hatefulle,rasistiske,grådige og juridisk totalt kunnskapsløse kongolesiske militære.Håpet til disse var penger. Enorme beløp,millioner av dollar.

 
Saken ble enorm i norsk presse,og rettsakene vist direkte på TV. UD var tilstede på rettsakene og visste hele tiden hva som foregikk,og raporterte utvilsomt alt tilbake til UD. Nå fikk utenriksminister Gahr Støre et kjempeproblem idet de ble dømt til døden for spionasje for Norge,samt drap og "kriminelle forbund". Gahr Støre visste selvsagt at de ikke var spioner,han må også ha visst om den totale mangel på bevis i de andre dommene. Da valgte han det som for han var det politisk korrekte:nekte å akseptere spiondommene,men akseptere de andre dommene. Dette satte UD selvsagt i en lettere situasjon. Bevisene for spiondelen og drapsdelen lå på samme totalt sviktende nivå. Dette visste Gahr Støre utvilsomt. Likevel valgte han å gjøre som han gjorde. Dette valget,samt sviktende vilje til å få dem ut,da dette ikke var politisk korrekte gutter,førte til Tjostolv Molands død.
 
Gahr Støre og UD var ikke alene om å svikte guttene. De ble ranet på cella av uniformerte FN offiserer fra afrikanske land. Leger uten grenser nektet å behandle Tjostolv da han var dødssyk. Amnesty Norge sviktet dem totalt.Mange kom med uttalelser i pressen uten å ha satt seg inn i saken,mange for å promotere sin egen fortreffelighet. Mange fler kunne vært nevnt.
 
Når dette er sagt er det også mange som ikke sviktet,som sto på for dem,advokatene Furuholmen og Graasvold  som arbeidet gratis, Rune Edvardsen,nordmenn som besøkte dem og hjalp dem på mange vis.  Sjømannskirken som besøkte dem en rekke ganger,og til og med sendte en prest for å være med dem i en jul. Alle som hjalp med pengegaver og moralsk støtte. Dem var det mange av,og dette var enormt viktig,for det medgikk svære beløp til mat og medisiner. Hjertelig takk til alle dere.
 
Tjostolv var en helt vanlig Vegårsheigutt,oppvokst og gikk grunnskole på Vegårshei. Glad i jakt og friluftsliv. Han gikk videregående i Risør,og etter det tok han befalskolen for jegertroppen i Harstad. Etter det tjenestegjorde han som sersjant i jegerbataljonen i Troms og Finnmark.
Han tjenestegjorde som fenrik i H.M.Kongens garde,og var en tid fenrik i Telemarksbatajonen. Han elsket Afrika,villmarka og de fantastiske dyrene der. Han arbeidet i  viltcamper i bl.a. Botswana, Zambia og Syd Afrika. Senere kom han til Uganda der han og Joshua French startet et sikkerhetsfirma i Kampala. Tjostolv hadde bl.a.oppdrag med å lære opp viltvoktere i naturreservater i flere afrikanske land. Han reiste og verden rundt,og arbeidet en tid i Arizona USA. Han fikk et kort men svært innholdsrikt liv. Han opplevde nok mer enn mange som har levd lange liv. Tjostolv var en eventyrets mann,og hans liv ble på mange måter som et eventyr. Ikke alle kan være A4,det skal vi kanskje være glad for.
 
Fred med ditt gode minne Tjostolv.
 
Pappa
 

(Hvis noen aviser ønsker å trykke minneordet i sin helhet er det i orden)

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk