Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Drapstiltalen mot Joshua

Utrolig nok kan drapstiltalen mot Joshua føre til at han blir fri. Den illustrerer klart og tydelig for både politikere og folk flest hva som foregår,og hva som har foregått hele tiden. Nemlig at det er en gisselsituasjon,og har vært det fra dag 1.
 
Som vi hadde trodd,har den nye regjeringen en helt annen holdning enn den gamle,og gjør nå det den kan. Det tror jeg vil føre til en løsning for Joshua selv om det enda kan gå noe tid. Nå har de satt inn Kai Eide som nok er den tyngste diplomatiske kanon Norge har. Jeg tror også de kan være villige til å ta de grep som vil være nødvendige for en løsning.
 
Joshua sitter dømt som spion for Norge,og pengekravet mot Norge består. Alle vet det er et justismord. Nå vil de dømme han for et drap kripos sier er 100 % sikkert han ikke har begått.Dette ser alle.  I lys av dette er det ikke da rimelig å se med ytterste skepsis også på drapsdommen på Kashongo ? Ingen bevis ble fremlagt den gang heller ,tvert imot.


 
Det er kjeltringer en har med å gjøre,og har vært det fra dag 1. Kjeltringer med et rasehat og et umettelig pengebegjær. Dette tror jeg nå går opp for de fleste,kanskje selv en mann som Jonas Gahr Støre.
 
Jeg har i forbindelse med de siste dagers hendelser gått ut igjen med kritikk mot Gahr Støre. Årsaken er at han gikk ut og sa at spiondommene var feil,og det kunne en ikke forholde seg til,men drapsdommen måtte en forholde seg til fordi den var idømt av kongolesisk rett ! En rett der ville påstander ble tatt til etterretning,og der en mann i dyp psykose ble tatt etterrettelig !
 
Denne avgjørelsen satte saken i en stalemate situasjon,og gjorde den uløselig. Dette kostet Tjostolv Moland livet.
Hadde Gahr Støre sagt at dommen for spionasje er feil,og drapsdommen av en slik karakter at den ikke kunne godtas,hadde situasjonen vært en helt annen,eller hadde han sagt at siden dommene er gitt av kongolesisk rett,må vi godta alle. Da hadde også en løsning kommet,fordi de da hadde sittet som norske spioner. Det kan ingen land godta.
 
Gahr Støre sier han gjorde det han kunne,og vasker nå sine hender akurat som Pontius Pilatus. Men hva vet vi han gjorde: Vi vet at han ETTERGA 140 MILLIONER I STATSGJELD TIL KONGO UTEN MOTKRAV. En kan tenke seg reaksjonen i Kongo på det. Det var jo penger i lomma på regjeringen der. Da skjønnte de de kunne gjøre hva de ville,fra Norge kom bare tomt snakk og noter de ikke gadd å besvare. Han sier han snakket til oss foreldre ansikt til ansikt. Vi ble aldri invitert til UD for møte med den store mannen,vi møtte selv opp på en pub i Arendal,der var det ikke så lett for ham å ikke snakke med oss. Gahr Støre har min fulle forakt,og jeg håper inderlig at en slik mann aldri mer kommer i en lignende maktposisjon.
 
Espen Barth Eide er en mann med en helt annen empati,og jeg tror han gjorde det han kunne. Vi i familiene har jo hevdet hele tiden at guttene gikk i en felle,og har blitt nådeløst utnyttet. Med tiltalen mot Joshua for et drap han ikke kan ha begått ifølge kripos går vel det opp for de fleste. Takk og lov at kripos kom ned der !
 
Ingen nordmenn etter krigen har lidd mer urett enn Tjostolv og Joshua. Nå må det få en slutt.
 
Knut Moland, 12.12.13

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk