Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Pressen

Vi ser i pressen at det finnes en annen dødsdømt nordmann i Pakistan. Undertegnede har ikke noe kjennskap til den saken annet enn at det er en norsk-pakistaner som er dødsdømt. Det er da 3 meget viktige forskjeller på Kongosaken og den saken:
 
1. Norsk -pakistaneren er IKKE dødsdømt som spion for Norge.
 
2. Der er ikke noe pengekrav fra Pakistan mot Norge som i Kongosaken.
 
3. Han er IKKE tiltalt for et drap det norske Kripos sier han ikke kan ha gjort.
 
De fleste kan vel være enige i at det er vesentlige forskjeller.

 


 
Amnesty Norge er visst bekymret for at UD ikke har engasjert seg nok for ham. De sier at det ikke var nødvendig å engasjere seg i Kongosaken,da UD har engasjert seg mer der. Sannheten er at Amnesty Norge har nektet å ha noe som helst med Kongosaken å gjøre,utvilsomt av politiske grunner. Reprieve og andre menneskerettsorganisasjoner har engasjert seg sterkt i sterk motsetning til Amnesty Norge. Vi henvendte oss en rekke ganger til Amnesty Norge uten at de gad svare oss engang. Under press fra NRK Sørlandet sa de at de kunne ikke engasjere seg for 2 nordmenn i Kongo da det satt så mange andre i Kongolesiske fengseler. Slå den !  Det sitter vel mange Pakistanere i pakistanske fengseler og,hvordan kan de da engasjere seg for denne norsk-pakistaneren ? Amnesty Norge er en organsasjon jeg har mistet enhver respekt for.
 
Ser i pressen at det ble full fiasco for Halle Jørn Hansen som fredsmekler i Sør Sudan. Når vi ser de uetterretteligher,ville antagelser og direkte løgner som han presterte i sin artikkel om Kongosaken i Bistandsnytt,så er dette ingen overraskelse. Artikkelen var skrevet av en mann med en agenda,og et håpløst forhold til sannheten. Slik en mann kan selvsagt ikke få til noe som helst.
 
NRK er opptatt av hvor mye UD har brukt på reisevirksomheten i Kongosaken,men får ikke svar fra UD. Har NRK også spurt om hvor mange penger som i Støres tid som utenriksminister ble gitt til terrordømte palestinere i Israelske fengseler ? Eller hvor mange millioner som er gitt til statstjenestemenn i Gaza som ikke har vært på arbeid siden Hamas kom til makten ? Det er ikke sikkert de får tall fra UD der heller.
 
Av og til må en kunne skille mellom snørr og bart !
 
Knut Moland, 20. januar 2014

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk