Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Kongosaken versus Ecuador og Boliviasakene

Den norske bistandsadvokaten til siktede i Ecuadorsaken,og også hun som sitter dømt i Bolivia har kommet med uttalelser på TV  der de hevder at de ikke får samme hjelp som i Kongosaken.
 
La det være helt klart,ulikhetene er mye større enn likheten i disse sakene. Først og fremst fordi Kongosaken dreide seg om dødsstraff,men også fordi rettsystemet i Kongo er totalt korrupt,og skyld aldri ble bevist i noen av "rettsakene".
 
Når det gjelder UD,så yter de det som kalles konsulær bistand når norske borgere blir arrestert i utlandet. Denne bistanden går ut på å skaffe advokat,protestere mot overgrep osv. De bidrar IKKE med penger,heller ikke i Kongosaken.  Når det gjelder fri rettshjelp,så kan det søkes om det. Hvorvidt det blir innvilget kommer an på den arrestertes økonomiske situasjon og alvorligheten i tiltalen. Alvorligere enn dødsstraff blir det ikke ! Derfor ble disse store beløpene bevilget i Kongosaken.


Når det gjelder disse narkotikasakene,så er straffenivået langt lavere,og det er snakk om noen års fengsel.
 
I Kongosaken som sikkert i disse narkotikasakene blir altså ingen penger bevilget til mat,medisiner etc. Det må familiene skaffe selv.
 
Tjostolv Moland døde som mange vet i fjor sommer i fengselet i Kongo,og Joshua French ble dømt for å ha drept ham. Dette til tross for at norske Kripos var der nede etter invitasjon,og konkluderte med at det IKKE kunne være drap. Rettsmedisiner Arne Stray Pedersen gikk ut i norsk presse og sa klart fra at dette var et rent justismord. Det er noe kripos aldri gjør,men dette var så grovt at han syntest han måtte.
 
Når det gjelder disse narkotikasakene,så ble de så vidt jeg har forstått tatt med narkotika i kofferten på flyplassen. Hun som sitter i Bolivia innrømte smuglingen på TV. Hun i Ecuador sier hun ble lurt til å ta med en koffert.  Nå advares det jo på alle verdens flyplasser mot å ta med andres bagasje,og har en bodd på hotell f.eks.i de land som mye kokain smugles fra er det lurt å sjekke kofferten sin før en går på flyplassen. Så er det det da at alle blir tiltalt og dømt i det land forbrytelsen skjedde. Der foregår også soningen i de fleste tilfeller.
Det er nok verre i fengseler i Ecuador og Bolivia enn i norske fengseler,men jeg tror damene skal være glade for at de sitter der og ikke i Kongo !
 
Knut Moland, 5 juni 2014

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk