Free French and Moland!

Hannah Frenchs Blog

Mens vi venter på dommen... Hva var grunnlaget for forrige dom?

1. For å inngå forbund om å begå straffbare handlinger: Side 17-20 i dommen: "I dette tilfellet der tiltalte Tjostolv og Joshua var i besittelse av krigsvåpen og -ammunisjon, kameraer, militære kart, områdekart over DRC, GPS osv., visste de at de utgjorde ett forbund som hadde som formål å foreta angrep på personer og stjele eiendeler. Det dreier seg derfor om spionasje, drap, væpnet ran osv." Tjostolv skal ha vært sjefen, og Joshua var uttøver. Grunnen til at de mener dette er fordi Joshua var den som skrev seg inn på hotellrommet, han sloss med Aradjabu, han kjørte bilen og han tok bilde av Tjostolv. De har ett lovlig firma, og har aldri tidligere gjort noe kriminelt. Det er ingen beviser på at de to skal ha inngått en avtale om å gjøre noe kriminelt. At Joshua endte opp med å ta bildet, kjøre bilen, skrive seg inn på hotellrommet er vel helt tilfeldig og kan ikke brukes som bevis. At de har kart, kompass, GPS, og våpen er ikke bevis på å ha inngått ett kriminelt forbund. Dødsstraff...

2. Ulovlig besittelse av krigsvåpen og - ammunisjon: Ifølge eksperten som lovorganet anmodet om skal hagla til Tjostolv være ett jaktvåpen og ikke krigsvåpen. "Det kreves en tillatelse eller rettighet for å kunne besitte ett krigsvåpen eller -ammunisjon." Ifølge dommeren skal Tjostolv Moland ikke bare ha vært i besittelse ett jaktvåpen, men også ett våpen av typen GP 9 mm (som vist i ett fotografi) som han kastet i jungelen i en veske. Vesken ble aldri funnet (side 21 i dommen). Bevisene som er lagt frem er bilder, filmer, CD-rommene, samt indisier og vitenes forklaringer. (informantene slapp å snakke sannheten, avlegge ed). Jaha.. Så ett bilde av våpen er bevis på at man har dette med seg? Problemet er att de to våpnene som dommerne mener guttene i tillegg hadde med seg er i Norge, og det ene er ikke ekte engang.

3. Spionasje: Side 23 i dommen: De to er av "utenlandske statsborgere av norsk nasjonalitet. Passene, tjenestebevisene til militæret, og tjenestebevisene som etterettningsagenter (!) underbygger dette.Tilstedeværelsen av norske diplomater, særlig av en høyere tjenestemann fra Det kongelige norske utenriksdepartement, er i tillegg ett bevis (!) på at deres landsmenn innehar disse posisjoner og denne utenlandske nasjonaliteten. GPS er blandt annet brukt som bevis for å samle opplysninger og sende de til en fremmed makt. At man er norsk har aldri vært bevis for å være spion, heller ikke å ha ID-kort fra forsvaret, eller at diplomater kommer for å hjelpe i en vanskelig situasjon. GPS, kart, kompass, og kameraer er vanlig når man er på tur. Dødsdom... 

4. Drap (kun Tjostolv): I dommen står det at "Den medisinsk-juridiske eksperten bekrefter overfor lovorganet at offeret, Abedi Kasongo, døde som følge av et skudd avfyrt av tiltalte Tjostolv Moland" (side 26. i dommen). Jaha? Jeg syns det er imponerende at den medisinsk-juridiske eksperten klarer å bekrefte dette da alle er enige om at hagla til Tjostolv umulig kan være drapsvåpenet, og ingen andre våpen er funnet. Det står videre at "Abedi Kasongo døde som følge av en kule som tiltalte Moland avfyrte med ett krigsvåpen". Tjostolv ble altså i første runde dømt til døden for å ha brukt et våpen alle er enige om at umulig kan ha drept sjåføren.

5. Drapsforsøk: Grunnen til at de fikk dødsdom her er forklaringen til de to "vitnene" som ble gjort til "informanter" og slapp å avlegge ed. Det finnes heller ikke her noen tekniske bevis for at Tjostolv og Joshua har begått ett drapsforsøk. Domsavsigelsen baserer seg KUN på to menn som ikke trenger å snakke sant (avlegge ed), og som i tillegg krever mye penger i erstatning...

6.Væpnet ran: I dommen side 29, punkt 4.b står det: "Tilvendelse av en annen manns eiendom utgjør bare ett væpnet ran dersom det er svikaktig. Ideen med svik betyr to ting: -Man har til hensikt å oppnå for seg selv eller for en annen en ulovlig begunstigelse. -Man har til hensikt å påføre eieren av den tilvendte gjenstanden selv uten for vinnings skyld." Ok.... så hvis man blir angrepet av milits/røvere i jungelen og sjåføren dør. Da er man skyldig i væpnet ran hvis man tar bilden for å komme seg bort og redde seg selv? Jeg ser ikke noe "svikaktig" i at Joshua og Tjostolv måtte ta bilen for å komme seg bort. Dødstraff...

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk