Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Mitt juleønske

Mitt juleønske er at vi kunne fått inn kr. 100 000 til støttekontoen ”Fanger hjelper Fanger” ved utgangen av året. Fordi jeg har bodd en del i utlandet, inkludert i Afrika, så vet jeg litt om hvordan forholdene er i fengslene i mange land. Det er så lite som skal til for å skape glede og følelsen av at noen ser en. Fra en venn hørte jeg denne definisjonen på trøst: ”Å bli sett er å bli trøstet”. Det er mange som trenger å bli sett og dermed trøstet, også i fengslene rundt omkring i verden. Jeg vet utmerket godt at det er fanger som er skyldige i det de har gjort og dermed må ta sin straff. Men det sitter også en del uskyldige i fengslene, inkludert i det fengslet der Joshua og Tjosdolv sitter. Uansett så bærer mange en sorg i seg enten de er skyldige eller ikke. Og vi trenger alle å bli sett.

Kari Hilde French, 20. desember 09

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk