Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Diplomati og mangel på mat

Vi har ikke så mye nytt å komme med nå fordi det ikke er noen norske i Kisangani, verken journalister eller folk fra UD. Men kommende uke sender UD en spesialutsending for å ha samtaler med relevante myndigheter i Kinshasa. Det er ca. fem uker siden ambassadør Vea fikk løfte om at Gutta skulle overflyttes snarest til hovedstaden, men det har ikke skjedd enda. Hvis dette fremdeles drøyer vil en representant fra den norske ambassaden i Luanda avlegge et nytt besøk i Kisangani. Nå som vi vet at Joshua også har hatt malaria igjen så er det viktig for dem og oss å vite at de får tilsyn.

Fra den britiske ambassaden i Kinshasa har jeg fått vite at britisk UD i den første uken av januar har levert ett "Note Verbale", til kongolesiske myndigheter (Justisdepartementet) hvor de uttrykker bekymring over mishandlingen Joshua ble utsatt for da han ble arrestert/fengslet og over manglende rettsvern under rettssakene.

Vi har hatt noe problemer med matforsyningen til Gutta. Vi måtte finne en ny kanal, men sendte pengene gjennom Western Union som før. Kongoleseren som leverer mat har trofast gjort dette arbeidet over lang tid nå. På grunn av ulike årsaker tok det noe tid for vedkommende som henter pengene i banken, å ta de ut og levere pengene videre til "matmannen". Dermed gikk Gutta uten mat i et par dager. Vi sliter litt med slike praktiske problemer, og det er ikke like lett å ordne alt fra Norge.

Kari Hilde French, 14. januar 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk