Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Lehrfreund og Co, UD og dommen

Advokat Furuholmen samarbeider med en organisasjon som kalles The Death Penalty Project. De holder til i England. Samarbeidet med dem går ut på å forberede juridiske innspill til Høyesterettsbehandlingen i Kinshasa. Lehrfreund jobber for gutta Pro Bono. De har hatt hell med arbeid de har gjort i andre dødsstraffsaker i ulike land i Afrika.
Dere kan lese mer om dette arbeidet på: www.deathpenaltyproject.org

 

En spesialautsending fra UD ankommer Kinshasa i kveld.
Man har lenge jobbet med å få overflyttet Tjostolv og Joshua til Kinshasa. Det kan virke som om det er litt bevegelse i denne saken nå. Oberst Wavara som en kort tid har vært ute i ”kulden” har nå blitt den øverste leder for militærpolitiet i Kisangani og omegn. (Vet ikke om det gjelder hele provinsen). Med andre ord: han er blitt enda mektigere enn før. Det ser uansett nå ut til at man gradvis godtar tanken om at de to skal overflyttes til hovedstaden. Dette er ikke helt uten fare, fordi da er det nok mange som lurer på om de noen gang vil få se pengene de har krevd og fått tilkjent i retten. Furuholmen har bedt UD følge opp alternativer for flytting av Gutta til hovedstaden, ettersom det kan ta tid å frigjøre midler til flytting fra relevant departement.

Selv etter mange forespørsler har det ikke lykkes verken UD eller oss å få kopi av dommen som falt i ankesaken. Dette er jo lenge siden og man skulle tro det var mulig å få sett hva Gutta er dømt for og grunnlaget for dommen.

Kari Hilde French, 17. januar 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk