Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Gratulasjoner til Tjostolv og siste nytt om møter og ankesaken

Tjostolv fyller år den 28. februar. Gratulerer så mye. Dessverre er det ingen der nede nå slik at vi kunne sendt noe ekstra godt for dagen, men kanskje gutta har gjemt litt ekstra unna fra sjømannsprestens besøk?

Helgen 12-14. februar var Furuholmen og Dietrichson i London på møter med viktige støttespillere for gutta. Dette er personer som arbeider i The Death Penalty Project og Reprieve.

 

Men de møtte også Joseph Middleton som ble intervjuet i TV2. Han samarbeider med Death Penalty Project. Dette er nok en advokat som arbeider for saken – han har sitt eget advokatkontor og har bl.a skrevet ”Preliminary advice” og ”Note on potential appeal grounds”. Både Middleton og Lehrfreund i Death Penalty Project arbeider med de juridiske problemstillingene omkring Guttas sak og Middleton har påpekt flere lovbrudd som er gjort i forhold til den kongolesiske grunnloven.

Både Reprieve og de advokatene jeg har nevnt ovenfor arbeider i et nært forhold til det Britiske UD.

Furuholmen ba våre britiske støttespillere også om bistand i forhold til kontakten med Haag og FNs menneskerettighetskomite  og ev. andre organisasjoner som det hadde vært nyttig å få på banen.

Furuholmen og Co skulle hatt et møte med norsk UD 15. februar. Dette møtet ble utsatt og fant sted 24. februar i stedet for. Tilstede var blant annet spesialutsending Arild Øyen og en person fra UDs rettsavdeling. Man tok blant annet opp spørsmålet om ev. soningsoverføring og hvilke betingelser (om man kan få inn noen i en avtale) som man ev. da kunne få inn i en slik soningsoverføringsavtale. Det vil jo være en fallitt for Norges rettssystem om Gutta skal måtte sone i åresvis i Norge for noe de ikke har gjort og etter den type rettssak vi har vært vitne til i Kisangani.

Det er lenge siden Gutta anket den siste dommen. Men så vidt jeg har forstått skal så aktor levere et støtteskrift til anken, og først deretter kan forsvaret levere sitt støtteskrift. Aktoratet har enda ikke levert sitt støtteskrift til anken.

Så vi vet enda ikke noe mer om når saken kommer opp for neste ankeinstans.

Det er ikke lett å forstå det kongolesiske rettssystemet. Og det er en viss forvirring om det vil bli en eller to ankerunder i Kinshasa når den tid kommer. Man har Military High Court og visstnok  en Supreme Court over det igjen.

Dommen er nå ferdig oversatt til norsk. Det har ikke vært noen lett oppgave for den er også skrevet på Kisangani-fransk.

Så fort vi har fått den oversendt fra Furuholmens skal vi legge den ut.

Så mens vi venter så ønsker vi Tjostolv alt godt på sin bursdag og i året som kommer.

Kari Hilde French, 26. februar 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk