Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Onsdag kveld

Til tross for at Tjostolv er i mental ubalanse hylles han av dommeren for å være på sannhetens oppdrag, og forsamlingen reiser seg i applaus. Våre advokater har ikke fått tilgang på brevene Tjostolv skal ha skrevet – enten falske eller ikke. Tjostolv er blitt flyttet tilbake til fengslet. Men man har funnet en god løsning. Han har fått den beste og den eneste opp-pussede cella i fengslet på den andre siden av gårdsplassen for Joshua. Akkurat dette er veldig gode nyheter i en ellers traurig tid. Det betyr at Josh og Tjostolv bor i hver sin celle, men er i nærheten av hverandre. Til tross for enkelte av Tjostolvs utsagn i retten i dag, var stemningen i fengslet ok. De to nordmennene nyter stor respekt blant medfangene nå. Dette er også betryggende for oss å vite.Forsvaret arbeidet hardt i går med å få utsatt saken. Det internasjonale presset øker på Kongo, men hoveddommeren ser ut for å ha bestemt seg for å kjøre saken gjennom uansett sykdom eller press utenfra. Joshua er noe bedre, spiser mer og sover bedre. Han har som jeg har skrevet tidligere ikke fått tilgang til lege og har mest sannsynlig hatt tyfoidfeber.Jeg ble veldig skuffet i dag. Dr. Rannveig Fjær er i Kisangani nå og jeg har daglig kontakt med henne. Jeg ringer henne og gir beskjed om hva hun skal formidle videre til Joshua. Dette skriver hun ned og får formidlet videre i brevs/notatsform. Dr. Fjær hadde gitt brevet (fra meg) til Josh til representanten fra UD som har tillatelse til å treffe ham. Representanten glemte å gi ham brevet. Dette er et brev Joshua hadde trengt å få nå. Jeg tror at vi alle forstår at hadde vi sittet i fengsel under slike forhold som disse to Gutta har gjort, så hadde hvert eneste brev med oppmuntring fra familien betydd uendelig mye.

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk