Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Sorry folkens - gutta er fremdeles "spioner"

Det hersker en viss forvirring om gutta er dømt for spionasje eller ikke. Adv. Furuholmen skal ha møte med UD på mandag og håper å få mer klarhet i hva som har skjedd. Adv. Kibambe var ikke til stede under domsavsigelsen.

Jeg har sendt mail til den britiske visekonsulen som var i Kisangani den dagen dommen falt og til Adv. Likwela som var tilstede for å finne ut mer. I følge Joshua ble de dømt for spionasje men spionasjen ble ikke knyttet spesifikt til Norge, men til en mer diffus "fremmed makt". For hvem de har spionert og hva de skal ha spionert på er helt i det blå. Norge slipper å betale alle milliardene aktoratet krevde, men er visstnok "sivilt" solidarisk ansvarlig med gutta når det gjelder de 12 dollarmillionene. Josh sier at det blir mye feil i norsk media grunnet språkproblemer og feil oversettelser.
Så da regner vi med at de sitter med like mange dødsdommer som tidligere.
 
Kari Hilde French, 11. juni 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk