Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Litt mer om benådningsbrev og annet

Det arbeides fremdeles med benådningsbrevet fra Joshua og Tjostolv til Kongos president. Det er viktig å få titler og formuleringer korrekte og språket i Kongo er atskillig mer blomstrende enn vi er vant til. Vi har fått ulike signaler om hvordan reglene for en benådningssøknad fungerer i Kongo, så det er ikke så enkelt å alltid vite hva som er korrekt. Men vi har forstått det slik at den formelle søknaden om benådning må komme fra Gutta selv.

Det finnes ingen tidsfrist for når man kan sende en søknad om benådning, men ettersom partenes mulighet for å anke i denne saken ikke går ut før 19. juli er det teknisk sett lite rimelig å søke benådning før ankefristen er gått ut og det foreligger en rettskraftig dom. Brevene fra de to vil så gå gjennom offentlige kanaler som f.eks det norske generalkonsulatet i Kinshasa. Det er viktig at benådningssøknadene blir levert på korrekt måte. I tillegg kan andre som f.eks familiene også komme med sine forespørsler om benådning for Gutta.

Foruten Støres telefonsamtale med den kongolesiske utenriksminister har UD gjennom ambassaden også levert brev hvor man vil komme frem til en mer presis tidfesting for når samtaler og forhandlinger om soningsoverføring kan begynne. I brevet minner man også de kongolesiske myndigheter om at de tidligere har lovt at de to Gutta skulle flyttes til Kinshasa. En god ting er at myndighetene i Kongo har lovet at Gutta ikke skal flyttes over til Osiofengslet på den andre siden av Kongoelven utenfor Kisangani - et fengsel som er meget, meget tøft.

Sjømannsprest Knut Lyngseth reiste fra Norge sist søndag, men han er blitt sittende fast i Kinshasa. I forbindelse med Kongos 50-års Frihetsjubileum ble all flytrafikk stanset i landet. Kongen og dronningen av Belgia har vært på feiringen, og vi håper etterhvert å få reisebrev fra Mathilde om hennes opplevelser. Sjømannspresten håpet å komme til Kisangani i dag. Det skal bli godt for Gutta og som vanlig har han med seg støttemail, ting for klinikken, bøker og matvarer m.m.
 
Kari Hilde French, 1. juli 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk