Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Det skjer litt i Kongosaken tiltross for ferietid / Ankefristen er ute

Det er ferietid og nokså rolig på ulike hold. Men litt skjer i Kongo-saken likevel. Sjømannsprest Knut Lyngseth hadde en god uke med Gutta. Han synes de er i brukbar form situasjonen tatt i betraktning. Men de er lei og kjei etter å ha sittet i fengsel i over et år og psykisk slitne. Josh og Tjostolv er veldig oppmerksomme på hvor viktig det er å holde gode daglige rutiner og så god hygiene som det er mulig å ha i et fengsel i Kongo.

De trener, spiser sunt, driver klinikken og hjelper medfanger på ulike måter, leser og hører på radio. Kongoleseren vi lønner handler inn det de trenger av mat, drikkevann, kull og annet. De lager maten selv på enkelt vis.
 
Ankefristen for alle parter er nå ute, men vi vet ikke om de er blitt formalisert, men hvis ikke er det bare papirarbeidet som gjenstår. Dommene er hvertfall rettskraftige og UD kan gjøre sitt arbeid nå. Vi har fått vite at norsk og britisk UD vil arbeide tett sammen i tiden som kommer.
 
Det måtte gjøres noe mer arbeid med de offisielle benådningsbrevene fra Gutta, men nå er siste utkast oversatt til fransk og undertegnet av Tjostolv og Josh. De sendes så til UD som vil se til at de overleveres på korrekt måte gjennom de offisielle diplomatiske kanalene.
 
Jeg har kontakt med Dr. Joseph Amamoo som jeg skrev om i min siste blogg. Han kommer fra Ghana og var selv politisk fange i 15 måneder. Så vidt jeg har forstått satt han i fangenskap sammen med den nåværende presidenten i Ghana. Han har hatt høye posisjoner og kjenner mange innflytelsesrike personer i Afrika og andre steder. Hans to døtre er advokater, og nå arbeider de alle tre med å kontakte folk med makt og myndighet i ulike sammenhenger for å legge mer press på de kongolesiske myndighetene i denne saken. Det er spennende når noen av Afrikas egne involverer seg på denne måten.
 
Kari Hilde French, 20. juli 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk