Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

TV2 9. september 2010

På TV2 i kveld fikk vi vite at Lotteri- og Stiftelsestilsynet vil opprette tilsynssak mot Rune Edvardsen og hans Dina-stiftelse. Pengene som kommer inn til Dina-stiftelsen skal gå til voldtatte kvinner og barn i Kongo.

I TV2 står det at penger fra denne stiftelsen også skal ha vært brukt til å lette soningsforholdene til de to nordmennene som sitter i fengsel i Kisangani. Det må i så tilfelle bety at de 200 dollar enken får hver måned fra Dina-stiftelsen må ha roet familien slik at forholdene ble tryggere for Gutta. (slik jeg forstår det). I fjor i mai måned tok Edvardsen en tur til Kisangani ettersom han skulle til Kongo av andre grunner uansett. Vår familie leste så i media at han hadde ordnet med et fast underhold til enken. Dette gjorde Edvardsen uten å ha rådspurt vår familie først. Jeg vet heller ikke om han har rådspurt andre personer om dette initiativet som han så vidt jeg vet har tatt på egen hånd. Personlig har jeg vært glad for at enken fikk en fast månedsinntekt. Hun kom jo i en meget vanskelig situasjon da hennes mann ble drept. Men dette initiativet har også skapt problemer. I den tredje rettssaken som ble ført i Kisangani sa enken at Edvardsen hadde gitt henne denne månedlige summen fordi han visste at de to nordmennene var skyldige i drapet. Edvardsen har selv uttalt flere ganger at han vet de to ikke er skyldige.
Alle våre lesere skal vite at pengene som er kommet inn til støttekontoene til Gutta er brukt til det de skal brukes til. Når det gjelder kontoen ”Fanger hjelper fanger” så er pengene som har kommet inn der øremerket hjelp til Guttas medfanger/fanger i Kongo. Denne kontoen regner jeg med at Dina-stiftelsen har full oversikt over, men under overskriften ”Fanger hjelper Fanger” kan dere lese mer om hjelpen nordmennenes medfanger har fått. Også fanger i Osio-fengselet har fått hjelp.

Kari Hilde French 9. september 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk