Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Du skal ikke tåle.....

I dag er det nøyaktig et og et halv år siden Joshua ble tatt til fange under dramatiske forhold i Kongo med etterfølgende dager med tortur og mishandling. En rapport han skrev om brutte menneskerettigheter i de første månedene han satt fengslet ble for omtrent et år siden sendt til menneskerettighetskomisjonen i Geneve. Derfra har vi ikke hørt noe som helst.

Daglig ser han også sine medfanger bli utsatt for menneskerettighetsbrudd.
Det er også stor lidelse å måtte se andre lide.
 
Da de to nordmennene ble fanget, mishandlet, plaget, gikk gjennom rettsaker som var uverdige farser i et land som ønsker å være en del av verdenssamfunnet, og opplevde det ene menneskerettighetsbruddet etter det andre var det ingen norske politikere som tok til orde på deres vegne. Flere personer jeg kjenner prøvde å få politikere på banen men til ingen nytte.
 
Nå i høst da det var snakk om at de to kunne bli overført til Norge for soning der, ble flere politikere plutselig svært så ivrige i media med sine synspunkter om at de to norske borgerene måtte straffes når de kom til Norge. For det første har de ikke noe mandat til å uttale seg om enkeltsaker og for det andre må man jo undres på hvorfor det først nå er så viktig å uttale seg i denne saken. En annen ting er jo at de må være av de få som ikke har fulgt saken i media og fått med seg hvert fall noe av den uretten som har skjedd gjennom et og et halv år. Selv om media har skrevet mye rart og feil så tror jeg det har kommet klart nok frem hvordan f.eks rettssakene fungerte og hvordan fengselsforholdne er. Knut Moland har på en av sine siste blogger skrevet om dette.
 
Det var uklokt av Gutta å dra inn i Kongo. Men vi har alle gjort ukloke ting i våre liv uten å dermed ende opp i fengsel, få en rekke dødsdommer (også i den siste dommen ble de to dømt for spionasje) bli utsatt for mange typer menneskerettighetsbrudd og urett.
Kanskje det ville være en ide for våre norske politikere å sette seg nøyere inn i saken. Dommene ligger på nettsiden vår, noe av det Joshua opplevde av menneskerettighetsbrudd finner man også der samt andre interessante ting under overskriften Saken og under Artikler.
 
Norge og norske politikere er sterkt på banen når det gjelder å påpeke menneskerettighetsbrudd når det gjelder ikke-norske borgere i andre land. Men hva med to norske borgere i Kongo? Har ikke de også krav på å omfattes av denne norske interessen og arbeidet for menneskerettigheter?
 
På denne triste dagen kan strofen fra en av Arnulf Øverlands dikt være på plass:
”Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv”.
 
Kari Hilde French, 8. november 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk