Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Ikke glem fangene

I den Skriften jeg liker å lese i står det en  oppfordring om å huske på dem som er i fengsel, som om vi var fanger sammen med dem. Menneskelig sett ser vi ingen åpning for at Josh og Tjostolv kommer ut til jul. Sjømannspresten reiser fra dem i dag den 21. desember.  Vi har jo hatt et håp om at de to gutta ville komme ut i tide for julen, men ting har gått sent, folk har tatt juleferie både her og der og vi innstiller oss på enda en julefeiring uten de to.

Mange tenker på de to nordmennene i Kisangani. Og mange har også bedt jevnlig for de to gutta våre. De er også blitt bedt for i kirkebønner - noe vi setter stor pris på. Men jeg vil gjerne oppfordre våre lesere til også å huske på alle fanger verden over i denne juleperioden. Mange som sitter i fengsel er skyldige, men mange er også uskyldige. I mange land sitter barn som fanger også. Det finnes kriminelle fanger, politiske fanger, samvittighetsfanger av ulike slag og fanger som sitter i fengsel for sin tros skyld. Når det gjelder kristne regner man med at det er ca. 200 millioner i dag som forfølges for sin tros skyld, men også mennesker som har en annen tro forfølges i enkelte land og kan ende opp i fengsel. Mange av fangene blir utsatt for mishandling og tortur og i Skriften står det også at vi må huske på dem som blir mishandlet - for som mennesker vet vi alle hvordan det er å ha en kropp og forstår hvertfall litt av lidelsen som ligger i å utsettes for slik mishandling.

Så ønsker jeg dere alle en velsignet julefeiring hvor enn dere er. Og takker hver enkelt en av dere for all støtte på ulike måter i de tolv månedene som ligger bak oss av året 2010.
 
Kari Hilde French, 21. desember 2010
 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk