Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Respektløst

Det er vanskelig å vite hva man skal tro om hva som skjer i Kongo for tiden. Rykter har nådd oss om at enken har måttet møte opp i retten og advokatene for de sivile partene er sinte for at de ikke har fått penger og det er trusler om arrestasjon av en representant for Dina-stiftelsen. Det er vanskelig å få korrekt informasjon så jeg er litt forsiktig med hva jeg skriver.  
De kongolesiske myndighetene har gitt løfte på løfte på løfte til både britiske og norske myndigheter om at Joshua og Tjostolv skulle bli overflyttet til hovedstaden i langt over ett år nå. Så kom de med løfte i september 2010 om overflytting av de to nordmennene så fort en privat kompensasjonsavtale var på plass med enken. Da den avtalen kom på plass kunne ikke noe gjøres fordi det var juleferie. Så kan ikke noen flytting finne sted på grunn av guvernørens aktiviteter. Dernest får vi vite at flytteordenen ikke bare kan gis av justisminister, men at forsvarsminister og innenriksminister også må gi denne ordren til den nasjonale sjefen for Justis Militaire, generaladvokat Joseph Ponde. Så får vi vite at denne ekstra ordren for flytting endelig er på plass, men det er ikke penger til å betale flybilletten for de to nordmennene og vaktene de må ha med seg. Vaktene skal jo også ha billett tilbake til Kisangani.
Det er likevel ikke sikkert at det er penger til flybilletten som er flaskehalsen. Vi familiene har i alle tilfeller tilbudt oss å dekke flytteutgiften.
 
UD har enda ikke fått klarhet i hva flaskehalsen består i enda. Vi har inntrykk av at både norsk og britisk UD er meget aktive for tiden. Etter at begge landene har ettergitt Kongos gjeld og hvert fall for Norges del til og med økt bistanden vi gir til Kongo, burde man jo kunne forvente at kongolesiske myndigheter holder sitt løfte for en gangs skyld og klarer å flytte to personer fra en by til en annen. FN har tidligere gitt uttrykk for at de er villige til å bistå med flyttingen (de har egne fly i Kongo) men de må få en forespørsel fra de kongolesiske myndighetene først. Man må vel kunne si at Kongos respekt for norske og britiske myndigheter må være utrolig lav. Å ta i mot millioner av dollar i bistand (hvor jeg er stygt redd for at svært mye går i private lommer) kan de gjøre, men å holde selv et enkelt løfte ser ut til å være umulig.
 
Joshua og Tjostolv har det etter omstendighetene noenlunde bra. De plages av mye bråk i fengselet og de fikk ikke inn BBC på radioen et par uker eller så, men nå er den tilbake igjen. Det er gjennom BBC de får fulgt med på hva som skjer i verden.
Knut Moland har på en av sine siste blogger skrevet om sin henvendelse til Amnesty. De har vært meget stille i denne saken. Helt i begynnelsen av fengselsoppholdet til Joshua og Tjostolv sendte jeg mailer til generalsekretær i norsk Amnesty og en annen person der hvor jeg spurte om de kunne gi meg navn på organisasjoner jeg kunne kontakte for hjelp. Jeg fikk aldri svar. Det var jo litt trist for meg som tidligere var medlem av Amnesty.
 
kari hilde french, 13. februar 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk