Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Støre holdt for narr

I september i fjor sa kongoleiske myndigheter til den norske delegasjonen som dro til Kinshasa at betingelsene for å få de to nordmennene flyttet til hovedstaden og til videre forhandlinger var at Joshua og Tjostolv fikk en privat erstatningsavtale med enken. Dette ble gjort og de siste dokumentene levert til Justisdepartementet 10. desember 2010. Det har altså vært rikelig med tid til å flytte de to til hovedstaden og til å fortsette med forhandlingene om ev. soningsoverføring til Norge.

At de ikke har blitt flyttet skal visstnok, i følge den informasjonen UD har fått, ikke bero på manglende penger til å betale nordmennene og vaktenes billetter. Det har hersket noen uklarheter om Justisministeren ville reise til Kisangani med flytteordre eller ikke. Den informasjonen vi har fått har vært litt ulik i dette. Vi har også hørt at Justisministreren skal ha sagt at det var kun ham som bestemte hvor fanger skulle sone. Flere forespørsler fra UD/ambassaden har ikke blitt besvart og løfter gitt over mange måneder er ikke blitt noen realitet. Så vidt jeg vet har Norge ikke noe skriftlig på papir fra Kongo. Det er også et problem at Sentralregjeringen ikke har så mye makt i provinsene og kan lett bli en maktkamp.
Det virker ellers som om UD jobber hardt med saken for tiden.
 
Man kan vel ikke si noe annet enn at utenriksminister Støre og Norge har blitt holdt for narr av kongolesiske myndigheter. Samtidig fortsetter Norge å gi Kongo mer og mer bistand og har slettet deres gjeld til Norge.
 
Søndag var det et forsøk på kupp/attentat mot president Kabila i Kinshasa. Det var svært amatørmessig og presidenten var ikke en gang i sitt palass. men seks personer ble drept og det viser at en forholdsvis stabil politisk situasjon lett kan utvikle seg til kaos. Situasjonen i Kongo er generelt labil og uforutsigbar. Joshua sa til meg at situasjonen i fengslet også fort kan forandre seg og bli farlig for dem, så vi kan aldri slå oss til ro med at alt vil være noenlunde rolig.
 
Jeg har et par ganger kontaktet UD med spørsmål om de har tatt i bruk alle kanaler de har til rådighet i Kongosaken. Svaret har vært at alle relevante kanaler har blitt brukt. Det fører til undring hos meg og jeg har kommet til et par konklusjoner.
a. Enten har utenriksminister Støre, som har arbeidet i internasjonale sammenhenger og som man må regne med har en del kontakter, ikke tatt i bruk alle relevante kontakter som kunne brukes og fulgt disse opp.
b. Eller så har Støre og Norge svært liten inflytelse og makt i internasjonal sammenheng og har bare noen få relevante kontakter til rådighet. Og de kontaktene kan heller ikke ha vært så ivrige eller innflytelsesrike i denne saken.
 
Det som også har forundret meg er at de som har kjennskap til Kongo i utenriksdepartementet ikke forsto at denne saken burde hatt blitt lagt på et mye høyere diplomatisk plan med en eneste gang og at man trengte å bruke mye sterkere diplomatisk skyts helt fra begynnelsen av enn det som er blitt brukt. Jeg var med på et par møter i UD i 2009 og spurte om de ikke kunne be belgierne om hjelp. Selv om Kongo ikke har vært noen belgisk koloni de siste 50 år så har belgierne likevel betydelig innflytelse i landet. Da Josh og Tostolv satt som fanger i det lille militærfengselet helt i begynnelsen satt det blant annet en belgier i cella deres. Det belgiske UD/ambassade fikk ham fort ut. Jeg forsto det slik på UD at de holder seg til en mer etisk diplomatisk linje enn belgierne så dermed var det en kanal de ikke ville bruke. Men som jeg har påpekt overfor UD så er det vel ikke mer etisk å la to norske borgere gå gjennom alt det de har gjort, særlig i 2009, med et utall av menneskerettighetsbrudd, alvorlig sykdom som nesten fikk døden til følge, farser av rettssaker og mye annen dritt. Dessuten er Kongo et land hvor etikk ikke står høyest på verdiskalaen og hvor "etisk diplomati" bare blir ledd av.
 
Min egen formening er vel at det med unntagelse av noen personer i UD/ambasssaden som virkelig gjør det de kan for de to nordmennene, så har det ikke vært så stor interesse på toppen av UD-pyramiden for situasjonen til de to norske borgerne. Jeg er ikke i tvil om at mye mer kunne vært oppnådd om man virkelig hadde gått inn for det og da særlig helt i begynnelsen.
I et land som Kongo må man av og til ta i bruk virkemilder man ikke behøver å bruke i andre land.
 
Josh forteller at han og Tjostolv nå er blant veteranene i fengslet. Det betyr noen privilegier som f.eks at de (for en pengesum) slipper å bli stengt inne klokken 16.00 om ettermiddagen slik som tidligere. De fleste andre fangene stenges inne til den tiden. Det betyr at det er mye mer plass i luftegården og de trener fra klokken 16.30 til 17.30 hver dag uten masser av tilrop osv. Dernest tar de seg en dusj (bak et forheng. Dusjen består i å helle vann over seg). Denne dusjen og en form for do ved siden av er for de priviligerte. Av og til finner de dessverre at noen har brukt "dusjen" også som toalett.
 
Joshua har ellers klinikken sin åpen daglig. Forholdene skifter stadig i fengselet. Tidligere måtte vi f.eks få smuglet inn det han trengte til klinikken. Nå kan den kongoleseren vi lønner handle inn det som trengs lokalt og ta det inn i fengslet uten problemer. Det blir jo billigere også når det blir gjort på den måten, enn å kjøpe det som trengtes i Norge og få smuglet det inn. De har begge gjort en del for å styrke den generelle hygienen i fengslet. Begge er flinke med rutinene og selvdisiplinen og gjør alt for å holde seg så friske som mulig.
 
Så TAKK til alle dere som har gitt bidrag til "Fanger hjelper Fanger" kontoen. Dere har vært med på å redde livet til flere og til å hjelpe mange som ellers ville slitt med mer og mindre store helseplager og sykdommer.
TAKK også til alle dere som har gitt og gir til støttekontoen til Josh og Tjostolv. Uten dere ville vi aldri klart disse store økonomiske utfordringene vi har hatt disse 20 månedene. En av grunnene til at det blir dyrt er at de to må ha "hvit" mat ellers blir de dårlige. 
 
Kari Hilde French, 3. mars 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk