Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Ord men ikke handling

Vi har en lang stund nå opplevd hvordan kongolesiske myndigheter er flinke med ord og løfter, men så langt har vi ikke opplevd at ordene gir utslag i handling. Fremdeles sitter Josh og Tjostolv i Sentralfengselet i Kisangani. Minsterråd Alida Endresen er i Kinshasa nå. Den 1. april hadde hun møte med kabinettsjefen for justisdepartementet som sier at de arbeider med overføringen. Hun skal også en tur til Kisangani.

Møtene ambasssadør Vea hadde i Kinshasa 16-18. mars med flere viktige personer opplevde han som positive og alle er enige om at det er viktig å få de to nordmennene flyttet. Utgiftene knyttet til overføringen dekkes av kongolesiske myndigheter, men om nødvendig betaler vi de pengene, eventuelt at UD legger ut for oss i første omgang. For en tid tilbake fikk vi vite at det ville komme på ca. 2000 dollar.

Joshua og Tjostolv har hele tiden vært mye plaget av bråk i fengselet. Dette gjorde at de tilslutt rokkerte om på døgnet for å benytte de ”stille” timene så godt de kunne. Det var litt ro å få ut på natten. Nå har det kommet et diskotek utenfor fengselet. Og der sparer de ikke på lyden. Fra klokken syv om kvelden til fire om natten dundrer det med diskomusikk over fengselet og omkring ørene på Josh og Tjostolv og det er enda vanskeligere enn før å sove.

En Røde Kors person var nylig på besøk i fengselet og fortalte de to nordmennene at det hadde brutt ut kolera i Kisangani. Om dette er noe man klarer å holde i sjakk eller ikke vet vi ikke enda. Skulle noen i fengselet få kolera kan det bli ille, så tett som fangene lever der. I India opplevde jeg engang å frakte en pasient til en skolebygning ute på landet hvor alle kolerapasientene fra en epidemi ble fraktet og samlet sammen. Jeg har luktet mye fælt i livet mitt men koleralukten er den verste jeg har vært borte i. Pasienten jeg kom med overlevde, men det var det mange andre som ikke gjorde.

På nettavisene nylig til Dagbladet og NRK har vi lest om hvordan en medhjelper til Edvardsen i forbindelse med enkeforhandlingene har fått problemer. Han har tidligere vært sjåfør for både UD, journalister og advokater. Det er advokaten for enken og sikkert andre med som gjerne vil ha penger og helst masser av dem.

Kari Hilde French 2. april 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk