Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

To lange år

Det har gått to år siden den fatale hendelsen skjedde den femte mai 2009 i jungelen utenfor Kisangani. Jeg er glad for at vi da ikke visste at Joshua og Tjostolv fremdeles ville sitte i fengselet i Kisangani to år senere. Det ville blitt en tung byrde å bære både for dem og oss. Men de stadige brutte løftene og uvissheten tar også mye på oss. All den støtten vi har fått fra mange gode mennesker har dermed vært spesielt kjærkommen.

UD jobber (med britenes støtte) fremdeles med å få Joshua og Tjostolv overflyttet til Kinshasa. Norske myndigheter er blitt forsikret om at det ikke står på penger når det gjelder overflyttingen. Vi har fått høre at det tar tid for de kongoleiske myndighetene å få sikkerhetsopplegget rundt overflyttingen på plass. En forespørsel om en audiens for den norske ambassadøren med president Kabila fra norske myndigheter for en tid tilbake er enda ikke blitt besvart. Det var også planer om å få til et møte mellom vår norske utenriksminister og den kongolesiske på et skogsfondmøte som skulle finne sted i Kongo Brazaville i slutten av mai. Men ingen fra (DRC) Kongo kommer på dette skogsfondmøtet og dermed glipper det ministermøtet.
 
Josh og Tjostolv hadde i påsken noen dager med litt mindre støy enn vanlig (til og med diskoen dempet lydnivået noe) og hadde også elektrisitet slik at de kunne ha på viften. Dermed fikk de sovet litt bedre. Det er varmt og de lider under varmen.
Kolera-utbruddet i Kisangani og omegn har vi ikke hørt noe mer om og regner med at den har tatt slutt. Den kom ikke til fengselet. Derimot brøt det ut malaria før påsken i fengselet og Joshua og Tjostolv var opptatt med de noe over 20 fangene som fikk det.
Før påske besøkte også en person fra den britiske ambassaden dem i Kisangani.
Ministerråd Endresen og ambassadør Jon Vea kommer begge til å besøke Kinshasa denne måneden. 
 
Kari Hilde French, 5. mai 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk