Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Tre utenriksministre

Noen av dere vil ha plukket opp i media i forrige uke at utenriksminister Gahr Støre har vært i New York på FN-toppmøte hvor han møtte sin kongolesiske kollega. Utenriksminister Thambwe ga nye løfter om at de to fengslede nordmennene vil bli overført til et fengsel i Kinshasa. Dette løftet ga han til Støre i fjor på denne tiden også. De samme løftene har blitt gitt gang på gang siden desember 2009. Da er det jo litt underlig at utenriksminster Thambwe nå kommer med det såkalte fluktforsøket som årsak til at overføring ikke har skjedd.

Utenriksminister Thambwe bekreftet også at han har mottatt et brev som både utenriksminister Støre og utenriksminister William Hague fra Storbritannia har underskrevet. Dette er et brev som både de norske og britiske utenriksdepartementer har stått sammen om. Om Hagues underskrift vil styrke saken for de to i Kisangani er jo et annet spørsmål. Thambwe sa også at sentralmyndighetene har instruert provinsmyndighetene om å fasilitere overflyttingen til hovedstaden. Dette har vi også hørt mange ganger tidligere.

Det som også kom opp i møtet mellom Støre og Thambwe var at prosessen knyttet til en eventuell overføring til Norge ikke vil bli vurdert før etter valgene er gjennomført. Først får vi presidentvalget i slutten av november, dernest blir det lokalvalg og senatsvalg våren 2012. Det betyr at en eventuell overføring til Norge kan bli utpå året 2012.  

Ambassaden har informert oss om at allerede for ca. tre uker siden ble ministerråd Endresen informert om at alle tillatelsene til overføring var gitt og at det bare gjensto administrative ting som gjorde at overføringen ikke hadde skjedd enda. Overflyttingen var besluttet og Justisdepartementet arbeidet sammen med de militære rettsmyndighetene (Justice Militaire) som har ansvaret for organiseringen av flyttingen. Det blir i så tilfelle med fly. Nå gjenstår det å se om en overføring skjer snart eller ikke.  

Kari Hilde French 2. Oktober 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk