Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Påske i Ndolo og en rå journalist

Noe påskero I Ndolofengsel har det ikke blitt, tvert i mot. Det har vært et opprør helt sør i Kongo. Det ble slått hardt ned på opprøret og en del rebeller overga seg  til FN (Monusco). De ble fraktet med fly til Kinshasa og av disse ble over 200 fraktet til Ndolo som er overfylt fra før av. Mange av de nye fangene var såret og av disse havnet rundt 15 stykker på korridoren utenfor cella til Joshua og Tjostolv. Det er mye uro fra før i fengselet, men med over 200 nye fanger på en gang har det blitt enda verre.

Grunnet min mors død og begravelse med alt som følger kontaktet jeg ikke UD på en stund. Er man ikke aktiv absolutt hele tiden så har det ikke skjedd hittil at UD har tatt kontakt først (med unntak av noen få ganger). Ettersom vi ikke hørte noe fra UD om alle disse nye fangene (noe som i et allerede overfylt fengsel kan skape farlige situasjoner) sendte jeg en mail og spurte om de ikke hadde denne informasjonen eller om de prøvde å holde informasjon tilbake fra oss. De skal visstnok ha hatt informasjonen. (Men var det før eller etter at jeg gjorde dem oppmerksom på saken?) To leger som har vært med i en komplott mot president Kabila sitter også i Ndolo nå. 

Media har i disse årene vært både venn og fiende. Noen journalister har vist seg å være helt ok, mens andre er helt råe. Det siste opplevde jeg i forbindelse med min mors begravelse. Jeg satt og arbeidet med ulike ting til begravelsen, tror det var utkastet til dødsannonsen, da en kvinnelig journalist i Dagbladet ringte og ville ha en kommentar til Solhjells besøk i Kongo som fant sted på den tiden. Jeg sa at min mor var død og at jeg jobbet med begravelsen og ikke hadde fått lest noe om dette besøket og dermed heller ikke kunne uttale meg om hva som sto i Dagbladet. Journalisten fortsatte ufortrødent videre som om hun ikke hadde hørt et ord av hva jeg sa og ba igjen om en kommentar!!!  Jeg har vanligvis ikke noe i mot å gi en kommentar til noe hvis jeg tror det tjener saken, men det finnes grenser for mangel på folkeskikk.

Kari Hilde French, 28. mars 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk