Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Britisk utenriksminister i Kongo Og fengselsforhold

Noen av dere leste kanskje i Dagbladet at den britiske utenriksministeren William Hague har vært i Kongo. Han var i Øst Kongo, og kom så til Kinshasa hvor han hadde et møte på ca. en time med president Kabila. Dette var på onsdag i påskeuken. Vi var veldig spente på om han skulle lykkes i å få en løsning for Joshua og Tjostolv, men noe nærmere noen løsning kom han ikke.

Hague tok opp med presidenten at Norge har foreslått en avtale om soningsoverføring. Presidenten kommenterte at ideen var interessant, men da måtte han få en garanti om at de to nordmennene måtte få en adekvat lengde på fengselsstraff i Norge. Dette kan jo ikke UD gi noen garanti for, og norske domstoler står fritt til å prøve saken på selvstendig grunnlag. UD jobber nå med et brev til president Kabila. Når det er klart til avlevering vet jeg ikke. Når ikke et eneste brev, inkludert Stoltenbergs, hittil har blitt besvart skriftlig så ser jeg liten nytte av dette brevet. Vi har ikke fått det klart for oss om Hague også tok opp muligheten for benådning. Det finnes ingen konkrete avtaler om noe møte mellom utenriksminister Barth Eide og president Kabila. Ndolo er overfylt av fanger. Fengselet er bygget for å ta under 500 fanger. Det er nå over 1200 fanger. Det er helt forferdelig i korridoren utenfor Joshuas og Tjostolvs celle hvor noen av de sårede fra et opprør i sør oppholder seg. I et fengsel hvor de hygieniske forhold er ille fra før så har det blitt enda verre nå. Bygningen Josh og Tjostolv er i blir brukt til syke fanger og til avstraffelse.

Kari Hilde French 12. april 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk