Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Mer fra fengselet

Jeg tenkte jeg skulle fortelle mer om fengselet. Litt forenklet kan man si at det er delt i to deler. Del 1 er området der byningene med cellene ligger. Del 2 er området hvor man finner inngangsbygningen for besøkende (består av flere rom), parkeringsplass for fengselets kjøretøy,  administrasjonsbygning og stedet hvor vakter som ikke er på jobb kan oppholde seg. Rundt det hele går en mur og på de fire hjørnene er det vakttårn.
 
På motsatt ende av administrasjonsbygningene osv er det satt opp et par store teltduker. Her kan priviligerte fanger ta i mot gjester, her foregår rettssaker, her tar fengselsledelsen seg noen øl. Mellom administrasjonsbygningene og disse telttakene er det en stor plass, nærmest som en fotballbane. På den siden som leder inn mot Del 1 med celler er det også en mur og med et par passasjer inn til bygningene med fengselsceller. Langs denne muren på Del 2 siden er det også satt opp en teltduk og man finner et kjøkken med tak over. Ndolo skal være et mønsterfengsel og dermed er det vel FN eller en annen organisasjon som sørger for at det skal lages fengselsmat. Den er så dårlig at Joshua og Tjostolv bare blir dårlige av den. Alle fanger som har familie som kan komme med mat til dem unngår fengselsmaten. Mot Del 1 siden av den store plassen er det også et par åpne rom hvor priviligerte fanger kan sitte og det finnes en form for sykestue. Men etter at Josh og Tjostolv har sett hvordan det fungerer så behandler de seg selv. Josh fortalte at syke fanger som er døden nær ofte blir kjørt ut i byen og droppet et eller annet sted for å dø. Dermed får fengselet en bedre statistikk.
 
Vi fikk møte Joshua og Tjsotolv i Del 2 hvor vi for det meste satt under en av teltdukene. Av og til satt vi i ”kafeteriaen” i administrasjonsbygget. Her foregår også rettssaker. Jeg fikk ikke komme inn i Del 1, men den delen er mye mindre enn Del 2 og huser i følge min sønn nå ca. 1500 fanger. Ndolo er bygd for mindre enn 500. I de store cellene på ca. 12/15 meter lange og ca. 6 meter brede er det nå over 100 mann på flere av cellene. De må ligge to og to i køyesengene. Nederland som har gitt penger til å oppgradere det gamle Ndolofengselet burde ha fulgt litt bedre med på hvordan det ble bygget. Bygningene er for lave under taket, vinduene består av glugger og det blir ikke gjennomtrekk. I det varme klimaet trenger man å ha det høyt under taket. Her oppholder altså fanger pakket seg i 22/23 timer i døgnet, sammenpakket som sardiner under de forferdeligste hygieniske forhold og ulidelig varme.
 
FN har nå fått presset frem at fangene kan være ute i den lille luftegården ca. 2 timer per dag. Da tas de ut i grupper. Når det kommer folk fra FN, ambassader osv for å se på dette mønsterfengselet så er det Joshuas og Tjostolvs celle som vises frem!!!!  Det minner meg om Theresienstadt under krigen. Vi har med penger fra støttekontoene betalt for maling,  plastbord og stoler, vifter, kokeplate osv. En gang Tjostolv sto i ”dusjen” kom det inn en gruppe med bl. annet en nederlender for å se på cella. En annen gang så Joshua plutselig en dame fra Japan som stirret på ham. Så forsvant hun og en japansk mann kom inn og tittet, forsvant ut, kom inn igjen og bukket, forsvant ut igjen, kom inn igjen og bukket nok en gang!!!
 
Josh og Tjostolv har kloakk gående utenfor den ene celleveggen. Tjostolv sa at de føler som om de bor i en septikk-tank på grunn av lukta. Også de har kun et par glugger oppe på veggen (mot kloakken) og ingen gjennomtrekk i varmen. Skulle det bli brann er det veldig alvorlig. Når de skulle ut for å møte oss i Del 2 så måtte de låses ut gjennom fem hengelåser. De ikke-priviligerte fangene som fikk besøk av familien ble ledet gruppevis fra Del 1 til Del 2 til et besøksrom hvor de sto i en slags bås og fikk snakket med familien gjennom et gitter. De kom med sine kurver og bager for å hente det familien kom med av mat og annet til dem. Da hadde fangevoktere gått gjennom det familiene hadde med. Vi også fikk det vi hadde med gjennomsøkt flere dager, men fikk alt inn.
 
Kari Hilde French, 24. juli 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk