Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Tjostolv er dårlig

Tjostolv er dårlig.


I Norge ville han ha blitt lagt inn på sykehus omgående. Problemet i Kisangani er at aktor og dommeren ikke godtok legerapporten som Doktor Jean Paul Lombale, som  besøkte Tjostolv i går har skrevet. Grunnen er at han ikke er autorisert fengselslege. Saken er at det ikke finnes noen fengselslege fordi vedkommende som skulle vært fengselslege ikke har fått lønn på lang tid. Tjostolv har derfor i skrivende stund ikke direkte tilgang til lege.


Kari Hilde French, 21. oktober 2009

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk