Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Amnesti, Varmen og Børge Brende

Som jeg tidligere har skrevet så har man hatt en del forsoningsmøter og fredsprosesser i gang i Kongo. På agendaen har man blant annet hatt løslatelse av også militære og politiske fanger. Men akkurat nå vet ingen helt hva som skjer. I fengselet har det vært mye uro, irritasjon, frustrasjon, slåsskamper osv fordi man venter og venter på å høre om det blir noe amnesti eller ikke. Fengselsdirektøren holdt et møte med de på avdelingen hvor Joshua er for å roe fangene ned. En del sivile fanger er løslatt fra fengsler rundt omkring i landet. Fremdeles har ikke den nye regjeringen blitt utnevnt.  
 
Varmen er trykkende og Joshua har stadig litt småproblemer med helsen. Han er fremdeles i en timannscelle. I en periode i september og oktober døde gjennomsnittlig to fanger i uken av tuberkulose. Jeg har nå tre ganger bedt UD om å få ordnet med noen laboratorieprøver for ham.
 
I går ble Joshuas sak tatt opp i mediene i forbindelse med møtet mellom Brende og Hauge i London. Det var en smule forvirrende det som sto i mediene, for det var vanskelig å vite om Brende snakket om det som så langt har vært Kongosaken. Vi kan kalle det sak 1 eller om han snakket om en eventuell tiltale av Joshua (sak 2) i forbindelse med Tjostolvs dødsfall. Uansett er vi veldig takknemlige for Børge Brendes engasjement i saken.
 

Kari Hilde French, 28. november 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk