Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Be for de som sitter i fengsler

Vi hadde en vikarprest en stund i menigheten jeg går i. Når han hadde gudstjenesten tok han alltid Tjostolv og Joshua med i menighetens forbønn. Det var til stor trøst for meg. Prosten i menigheten min mor gikk i før hun døde gjorde det samme. Jeg tror også det blir gjort noen andre steder. Men jeg skriver dette fordi det kan være prester og pastorer i andre menigheter som kanskje kunne gjort det samme. Og da også huske på andre fanger. Enten man er skyldig eller uskyldig trenger man å bli bedt for.
 
Kari Hilde French, 21. desember 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk